Avancerede fjernhandlinger vises i underfanen Avancerede handlinger af valgte enhed i selvbetjeningsportalen. Tilgængelige handlinger afhænger af tilmeldingsstatus, enhedsplatform og handlingstilladelser.

Handling Beskrivelse
Generer app token Generer et token som enheden kan anvende til at få adgang til sikre apps.
Styring af e-mail Styring af enheder forbundet til en e-mail konto.
Gennemgang af Vilkår for anvendelse Gennemgå tidligere vilkår for anvendelse for denne konto.
Tilbagekald token Tilbagekalder token for valgte app.
Upload S/MIME certifikat Upload et S/MIME certifikat for en virksomheds e-mail konto.