Tildelingsgrupper er et paraplybegreb, der bruges til at kategorisere bestemte administrationsgruppestrukturer i Workspace ONE UEM powered by AirWatch. Organisationsgrupper, Smart-grupper og Brugergrupper har hvert deres funktionssæt og er forskellige fra hinanden.

En ting, disse grupper har til fælles, er måden, hvorpå de kan anvendes til nemt at tildele indhold til brugerenheder. Tildelingsgrupper lader en administrator styre disse tre gruppestrukturer fra én enkelt placering.

Gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper.

Dette skærmbillede af listevisningen med tildelingsgrupper viser en typisk liste over tre forskellige grupper og knappen Tilføj Smart-gruppe.

Du kan bruge listevisningen til at tildele adskillige organisationsgrupper, smart-grupper og brugergrupper til en eller flere profiler, offentlige apps og politikker.