Du kan oprette administratorroller, som definerer specifikke opgaver, der kan udføres i Workspace ONE UEM. Du kan derefter tildele disse roller til individuelle administratorer.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Konti > Administratorer > Roller, og vælg Tilføj rolle i UEM-konsollen.
  Dette skærmbillede indeholder skærmbilledet Opret rolle med kategorier til venstre og søgbar indholdsstyring til højre.
 2. Under Opret rolle skal du indtaste rollens Navn og Beskrivelse.
 3. Foretag et valg fra listen over Kategorier.
  Sektionen Kategorier organiserer kategorier på højeste niveau, såsom Enhedsstyring, hvis underkategorier bl.a. omfatter Apps, Browser og Bulk-management. Denne underinddeling af kategorier gør det nemt og hurtigt at oprette roller. Hver underkategoris indstilling i højre panel har afkrydsningsfelterne Læs og Rediger.
  Når du foretager et valg fra sektionen Kategorier, udfyldes det underkategoriserede indhold (individuelle indstillinger) i panelet til højre. Hver enkelt indstilling har sine egne Læs- og Rediger-afkrydsningsfelter og er desuden udstyret med Læs- og Rediger-afkrydsningsfelter af typen "marker alle" i kolonneoverskriften. Dette arrangement giver et fleksibelt niveau af styring og tilpasning i forbindelse med oprettelse af roller.
  Brug tekstfeltet Søgningsressourcer til at begrænse det antal af ressourcer, som du kan vælge imellem. Ressourcer har som regel de samme mærker som dem, de er angivet med i selve UEM-konsollen. Hvis du f.eks. vil begrænse en administratorrolle til kun at have mulighed for at redigere applogfiler, skal du skrive "App Logs" (applogfiler) i feltet Søgningsressourcer, hvorefter der vises en liste med alle ressourcer, der indeholder strengen "App Logs".
 4. Vælg de relevante afkrydsningsfelter af typen Læs og Rediger i de tilsvarende ressourcefelter. Du kan også vælge at fjerne alle de valgte ressourcer.
  Dette skærmbillede viser, hvordan du ved at klikke på de orange cirkeldiagrammer kan vælge og redigere mere for en hel kategori.
 5. Foretag en markering af flere kategorier ved at vælge Ingen, Læs eller Rediger direkte fra sektionen Kategorier uden at udfylde det højre panel. Vælg cirkelikonet til højre for kategorietiketten, der er en rullemenu. Brug denne valgsmetode, når du er sikker på, om du vil vælge ingen, skrivebeskyttet eller rediger for hele kategoriindstillingen.
 6. Vælg Gem for at fuldføre oprettelsen af den brugerdefinerede rolle. Du kan nu se den tilføjede rolle i listen på siden Roller. Herfra kan du også redigere rolleoplysninger eller slette rollen.

Næste trin

Du skal opdatere den brugerdefinerede rolle efter hver opdatering af Workspace ONE UEM-versionen for at tage højde for nye tilladelser i den seneste udgivelse.