Du kan give midlertidig administrativ adgang til dit miljø med henblik på support, demonstrationer og andre former for brug med tidsbegrænsning.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Konti > Administratorer > Listevisning, og vælg Tilføj. Vælg indstillingen Tilføj midlertidig admin.
  Du kan også vælge knappen Hjælp i overskriftslinjen øverst til højre på næsten alle sider i Workspace ONE UEM og Workspace ONE Express og vælge Tilføj midlertidig administrator.
 2. I fanen Grundlæggende kan du tilføje en midlertidig administratorkonto baseret på E-mailadresse eller brugernavn og angive følgende indstillinger.
  Indstilling Beskrivelse
  E-mailadresse Indtast e-mailadresse, den midlertidige adminkonto er baseret på. Kun tilgængelig når alternativknappen E-mailadresse er valgt.
  Brugernavn Indtast det brugernavn, som den midlertidige adminkonto er baseret på. Kun tilgængelig, når alternativknappen for brugernavn er valgt.
  Adgangskode/bekræft adgangskode Indtast og bekræft den adgangskode, der er associeret med e-mailadressen eller brugernavnet.
  Udløbsperiode Vælg et Udløbstidspunkt, der som standard er 6 timer. Du kan også vælge Inaktiv i denne rullemenu, hvis du vil oprette en konto nu og aktivere den senere.
  Billetnummer Du kan valgfrit tilføje billetnummer fra ZenDesk, Bugzilla, JIRA eller et andet Help Desk-værktøj som et referencemærke.
 3. Under fanen Roller kan du føje relevante roller til og redigere og slette dem fra den midlertidige administratorkonto.
  • Tilføj en rolle ved at vælge knappen Tilføj rolle og derefter vælge den organisationsgruppe og rolle, som den midlertidige adminkonto skal gælde for.
  • Rediger en eksisterende rolle ved at vælge redigeringsikonet (Dette redigeringsikon er formet som en blå blyant.), og vælg en anden organisationsgruppe og rolle.
  • Slet en rolle ved at vælge sletteikonet (Dette sletteikon er formet som et blåt 'X'.).
 4. Vælg Gem.