Før du kan gøre noget i Workspace ONE UEM powered by AirWatch, skal du først logge på konsollen.

Før du kan logge på Workspace ONE UEM Console-konsollen, skal du have miljøets URL-adresse og legitimationsoplysningerne til at logge på. Hvordan du indhenter denne information fra kommer an på din udrulningstype.

 • SaaS udrulning – Din Account manager oplyser dit miljøs URL-adresse samt brugernavnet/adgangskoden. URL-adressen kan ikke tilpasses og følger generelt formatet awmdm.com.
 • On-premises – URL-adresse for on-premises udrulninger kan tilpasses og har følgende format awmdm.<YourCompany>.com.

Din account manager leverer start legitimationsoplysninger for dit miljø. Administratorer, der opretter yderligere konti for at uddelegere ansvar for management, kan også oprette og distribuere legitimationsoplysninger for deres miljø.

Når din browser har hentet UEM Consoles miljø-URL-adresse, kan du logge på med det Brugernavn og den Adgangskode, som du har modtaget fra din Workspace ONE UEM-administrator.

 1. Indtast dit Brugernavn.
  • Workspace ONE UEM Console gemmer brugernavnet og typen af bruger (SAML eller ikke-SAML) i browsercachen.
   • Hvis brugeren er SAML, bliver admin henvist til SAML-login.
   • Hvis brugeren ikke er SAML, skal admin indtaste en adgangskode.
  • Hvis afkrydsningsfeltet Husk er aktiveret, er tekstfeltet Brugernavn udfyldt på forhånd med den sidste bruger, der loggede ind, næste gang du besøger din miljø-URL.
 2. Indtast din Adgangskode.
  • Hvis du logger på for første gang, bliver du bedt om at angive login-adgangskoden. Indtast den for at fortsætte.
  • Hvis du har logget ind før, og du lader din standardbrowser huske brugernavne og adgangskoder, vil tekstfeltet Adgangskode automatisk være udfyldt med den adgangskode, der er gemt i browsercachen.
 3. Vælg knappen Log på.
  • Din standardstartskærm (som kan tilpasses) åbnes, når der logges på. Lær, hvordan man tilpasser din startskærm, ved at besøge Header-menu.

Udløb af adgangskode

Basisadministratorer får besked via e-mail 5 dage før deres adgangskode udløber, og endnu en e-mail dagen før. On-premises-administratorer kan ændre denne standard 5-dages periode ved at navigere til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Administrator > Konsolsikkerhed > Adgangskoder, når de er i den globale organisationsgruppe. Dedikerede SaaS-administratorer skal kontakte support for at foretage ændringer til denne indstilling.

Du kan oprette en brugerdefineret notifikation om udløbet adgangskode for dine administratorer ved at navigere til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Meddelelsesskabelon og vælge "Administrator" som Kategori og "Udløbsmeddelelse for administratoradgangskode" som Type.

Få flere oplysninger om indstillinger for adgangskoder ved tilmelding af brugere, der administreres separat fra adgangskoder til administrationskonsollen, på siden med systemindstillinger ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Adgangskoder.

Timeouts og logouts for session

Der er to grundlæggende scenarier, hvor du blive logget af Workspace ONE UEM Console.
 1. Eksplicit logout (inklusive lukning af browservinduet og logouts pga. inaktivitet).
  • Hvis du har konfigureret din standardbrowser til at huske dit brugernavn og din adgangskode, vil browseren på forhånd udfylde tekstfeltet brugernavn for den sidste bruger, der loggede ind.
  • Hvis du har konfigureret din browser til at glemme brugernavne og adgangskoder, slettes brugernavn og brugertype (SAML/non-SAML) fra browsercachen.
 2. Ugyldiggørelse af session (inklusive load balancer-problemer og session-timeouts grundet administratorindstilling).
  • Ikke-SAML brugere logger på igen med et gemt brugernavn og vælger knappen Log på.
  • SAML-brugere kan logge på konsollen igen uden klik.

Login-spærringer

Systemadministratorer og AirWatch-administratorer kan konfigurere det Maks antal ugyldige login forsøg, før administratorers adgang til konsollen spærres, ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Administrator > Konsolsikkerhed > Adgangskoder.

Du er låst ude fra UEM-konsollen i to scenarier: 1) når du foretager flere mislykkede login-forsøg end det maksimale antal ugyldige login-forsøg, og 2) når du besvarer dine spørgsmål til genoprettelse af adgangskoden forkert tre gange under forsøg på at nulstille din adgangskode. Det standardmæssige tidsrum, hvor administratorers adgang til konsollen spærres, er 10 minutter.

Når dette sker, skal du enten nulstille adgangskoden med fejlfindingslinket på login-siden, eller du skal få en administrator til at låse din konto op ved hjælp af administratorlistevisningen. Du modtager en e-mail, hvis din konto låses, og du modtager en ny, når den er låst op.

Undersøg konsolbegivenheder for kontospærring

Når basale administratorkonti låses eller låses op i Workspace ONE UEM, genereres der en konsolbegivenhed. Begge begivenheder genererer en begivenhed på logføringsniveau 5 (advarsel). Udover gennemgang af den basale logonhistorik direkte fra Kontoindstillinger kan du undersøge konsolbegivenheder for spærring eller oplåsning af administratorkonto ved at udføre følgende trin.

 1. Gå til Overvåg > Rapporter og analyser > Begivenheder > Konsolbegivenheder.
 2. Vælg "Advarsel og derover" i rullefilteret Alvorsgrad øverst på listen Konsolbegivenhed.
 3. Vælg "Login" i rullefilteret Kategori.
 4. Vælg "Administration" i rullefilteret Modul.
 5. Anvend flere filtre, da du muligvis skal medtage Datointerval.

Styr indstillinger for konto

Administratorer af Workspace ONE UEM har konsolspecifikke kontoindstillinger, som giver mulighed for at konfigurere brugernes kontaktoplysninger, notifikationspræferencer, loginhistorik og sikkerhedskonfigurationen, herunder gendannelse af adgangskoder.

Administrer kontoindstillinger: Bruger

Sørg for, at du kan kontaktes, ved at indtaste dine personlige oplysninger i fanen Bruger, deriblandt e-mailadresse, op til fire forskellige telefonnumre, tidszone og sprog.

Administrer kontoindstillinger: Notifikationer

Brug indstillinger for notifikationer på siden Kontoindstillinger for at aktivere eller deaktivere APNs-udløbspåmindelser, vælge, hvordan påmindelser modtages, og redigere den e-mailadresse, som påmindelserne skal sendes til. Få yderligere oplysninger under Konfigurer indstillinger for notifikationer.

Administrer kontoindstillinger: Logins

Gennemse hele din loginhistorik, deriblandt logindato og -klokkeslæt, kildens IP-adresse, logintype, kildeapps, browserproducent og -version, OS-platform samt loginstatus.

Administrer kontoindstillinger: Sikkerhed

Du kan nulstille login-adgangskoden, spørgsmålene til genoprettelse af adgangskode samt din fircifrede pinkode.

Administrer kontoindstillinger: Adgangskode

Foruden brugernavnet til din konto skal du bruge en Adgangskode, når du logger på UEM-konsollen. Du kan nulstille adgangskoden når som helst.

Administrer kontoindstillinger: Spørgsmål til genoprettelse af adgangskode

Spørgsmål til genoprettelse af adgangskode er den metode, som du nulstiller din adgangskode med. Du skal definere dette spørgsmål sammen med svaret, når du logger på UEM-konsollen for første gang. Du kan vælge et nyt genoprettelsesspørgsmål ved at trykke på knappen Nulstil. Denne handling logger brugeren ud automatisk. Når brugeren logger ind igen, vises skærmbilledet Sikkerhedsindstillinger, hvor vedkommende skal vælge et punkt på listen med spørgsmål til genoprettelse af adgangskode og indtaste et svar.

Administratorer, der aldrig har valgt et spørgsmål til genoprettelse af adgangskoden og ikke har en Nulstil-knap til spørgsmål til genoprettelse af adgangskode, skal have slettet og genoprettet deres konti. Når brugeren logger ind første gang efter genoprettelsen af sin konto, skal vedkommende definere et spørgsmål og et svar til genoprettelse af adgangskoden.

Du kan ikke få adgang til loginsiden, hvis du svarer forkert mere end tre gange på et spørgsmål til gendannelse af adgangskode. Når dette sker, skal du nulstille adgangskoden ved hjælp af linket til fejlfinding på loginsiden. Du kan også få en administrator til at låse op for din konto ved hjælp af Administratorlistevisningen. Du modtager en e-mail, hvis din konto låses, og du modtager en ny, når den er låst op.

Administrer kontoindstillinger: Sikkerhedspinkode

Etabler sikkerhed for UEM-konsollen ved at oprette en sikkerhedspinkode. Sikkerheds PIN-koden fungerer som en kontrolmekanisme for at undgå at slette en enhed eller fjerne vigtige dele af fra dit miljø, såsom brugere og organisationsgrupper. Sikkerheds PIN-koden fungerer også som et sekundært sikkerhedslag. Dette præsenterer et ekstra godkendelsespunkt ved at blokere for, at handlinger kan foretages af ikke-godkendte brugere.

Første gang, du logger på UEM-konsollen, vil du blive bedt om at oprette en sikkerhedspinkode.

Nulstil din sikkerhedspinkode ofte for at minimere sikkerhedsrisici.