Du kan implementere nøglestyringsfunktioner med henblik på fortsat vedligeholdelse og service af administratorkonti ved at gå til Konti > Administratorer > Listevisning.

Få vist siden Tilføj/rediger admin ved at vælge hypertekstlinket i kolonnen brugernavn. Dette link giver dig mulighed for hurtigt at opdatere de aktuelt tildelte roller eller hurtigt at ændre roller i din organisation for at opretholde deres rettigheder. Du kan også ændre generelle administratoroplysninger og nulstille en adgangskode.

Du kan filtrere listen over administratorer, så den indeholder alle roller, eller begrænse listen, så den kun viser den specifikke rolle, du vil se.

Vis handlingsknapperne for den pågældende admin ved at vælge alternativknappen ud for administratorbrugernavnet.

  • Vis historik – Se, hvornår administratorer logger ind og ud af Workspace ONE UEM Console eller Workspace ONE Express.
  • Deaktiver – Skift en admin-kontos status fra aktiv til inaktiv. Denne funktion gør det muligt for dig at suspendere styringsfunktioner og -rettigheder. Samtidig giver denne funktion dig mulighed for at beholde de definerede roller for adminkontoen til senere brug.
  • Aktiver – Skift en admin-kontos status fra inaktiv til aktiv.
  • Slet – Fjern administratorkontoen fra konsollen. Denne handling er nyttig, hvis administratoren ikke længere er ansat.
  • Nulstil adgangskode – kan kun benyttes af almene administratorer. Sender en e-mail til den almene administrators registrerede e-mailadresse. E-mailen indeholder et link, der er gyldigt i 48 timer. For at nulstille adgangskoden skal den almene administrator vælge linket og besvare spørgsmålet til genoprettelse af adgangskoden. Dette tillader den almene administrator at ændre sin egen adgangskode.

    Directory-baserede administratorer skal nulstille deres adgangskoder ved hjælp af Active Directory-systemet.

    Midlertidige administratorer kan ikke nulstille deres adgangskode. En anden administrator skal slette og derefter genoprette den midlertidige administratorkonto.

Se Synkronisering af Directory-brugerstatus for flere oplysninger om synkronisering af kontostatusser.