Siden Mine enheder i Selvbetjeningsportalen giver adgang til detaljerede enhedsoplysninger og giver brugere mulighed for at udføre en lang række handlinger i Workspace ONE UEM powered by AirWatch.

Alle synlige faner og tilgængelige handlinger varierer baseret på enhedsplatform. Læs den relevante platformsvejledning på docs.vmware.com.

Vælg et sprog for SSP

Selvbetjeningsportalen matcher automatisk browserens standardsprog. Du kan dog tilsidesætte denne standardindstilling i rullemenuen Vælg sprog på loginskærmen.

Log på SSP

Log ind med de samme legitimationsoplysninger (Gruppe-id, brugernavn og adgangskode), der oprindeligt blev brugt under tilmeldingen til Workspace ONE UEM.

Skift din adgangskode for SSP

Du kan bruge siden Konto til at ændre den adgangskode, der er tilknyttet din Workspace ONE UEM-konto. Denne adgangskode vil blive anvendt til enhedstilmelding og til at logge på SSP.

Skift din adgangskode ved at vælge knappen Konto i øverste højre hjørne i selvbetjeningsportalens skærm. Siden Brugerkonto vises og giver dig mulighed for at vælge knappen Skift ved siden af feltet Aktuel adgangskode.

Bemærk:

Hvis en enheds slutbruger logger på SSP for at ændre en delt enheds adgangskode, før den udløber, så vil denne nye adgangskode anvende udløbstidspunktet fra den OG, der er tilknyttet den delte enhed, og ikke den OG, som slutbrugeren administreres fra.

Antag f.eks., at du har en OG-struktur med "overordnet" i toppen og "underordnet" nedenunder. Antag, at slutbrugerkontoen er styret fra "overordnet" med et adgangskodeudløb på 90 dage. Antag også at den delte enhed er styret af "underordnet" med et adgangskodeudløb på 30 dage. I dette scenarie, når slutbrugeren logger på selvbetjeningsportalen og ændrer den delte enheds adgangskode, før den udløber, går det nye adgangskodeudløb fra 90 dage (overordnet) til 30 dage (underordnet).

Løsningen er at sikre, at du konfigurerer adgangskoden for den delte enhed på den OG, som brugerne administreres fra.

Hvis du som administrator ændrer slutbrugerens delte enheds adgangskode på skærmbilledet Tilføj/rediger bruger fra Workspace ONE UEM Console, så vil anvende udløbstidspunktet for den OG, som slutbrugeren administreres fra.

Vælg en enhed i SSP

Når der er blevet logget på SSP, viser siden Mine enheder samtlige enheder, der er associeret med denne konto. Hver tilmeldte enhed vises i sin egen fane øverst på siden Selvbetjeningsportal. Vælg fanen der repræsentere enheden du ønsker at vise og styre.

Enhedens status er vist under navn på enheden under fanen. Disse statusser inkluderer Registreret, Tilmeldt, Afventer tilmelding, Afmeldt og Afventer Enterprise sletning.