Tænk på organisationsgrupper som individuelle grene i et stamtræ, hvor hvert blad er en bruger af en enhed. Workspace ONE UEM powered by AirWatch identificerer hvert blad og etablerer dets position i stramtræet ved at anvende organisationsgrupper (OG). De fleste kunder får OG-træer til at ligne deres virksomheds hierarki: ledelse, administration, drift, salg osv.

Du kan også etablere OG’er baseret på Workspace ONE UEM-funktioner og -indhold.

Du kan få adgang til organisationsgrupper ved at gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Organisationsgrupper > Listevisning eller via rullemenuen for organisationsgrupper.

  • Opret grupper for afdelinger i din organisation (ledelse, lønnet, timelønnet, salg, detail, HR, direktion osv.).
  • Tilpas hierarkier med og underordnede niveauer (for eksempel "lønnet" og "timelønnet" som underordnede under "ledelse").
  • Integrer med flere interne infrastrukturer ved niveauet.
  • Deleger rollebaseret adgang og styring baseret på en struktur med flere klienter.

Identificer gruppe-ID for enhver organisationsgruppe

Du kan identificere gruppe-ID for enhver organisationsgruppe ved at udføre følgende trin.

  1. Flyt til den organisationsgruppe, som du ønsker at identificere, ved at vælge den i organisationsgrupperullemenuen.
  2. Hold din markør over OG-etiketten. Et pop op-vindue viser navnet og gruppe-ID'et for den aktuelt valgte organisationsgruppe.