I et scenarie, hvor konsollen til Workspace ONE UEM powered by AirWatch ikke er under opsyn, er der en ekstra foranstaltning mod ondsindede handlinger, som kan være potentielt ødelæggende. Du kan placere de handlinger uden for uautoriserede brugeres rækkevidde i et sådan scenarie.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > System > Sikkerhed > Begrænsede handlinger.
 2. Konfigurer indstillingen Send besked til alle. Aktiver denne indstilling for at tillade at en systemadministrator sende en besked til alle enheder i din udrulning fra enhedslistevisning. Det kan også bruges til at sende en meddelelse til en bestemt gruppe.
 3. Du kan kræve, at bestemte handlinger på UEM-konsollen kræver, at administratorer indtaster en pinkode. Konfigurer Beskyt handlinger med adgangskode ved at aktivere eller deaktivere følgende handlinger.
  Bemærk: Angivet med * nedenfor. Nogle handlinger kræver altid en pinkode og kan derfor ikke deaktiveres.
  Indstilling Beskrivelse
  Slet admin konto Forhindrer, at en administrator-brugerkonto slettes i Konti > Administratorer > Listevisning.
  *Regenerer VMware Enterprise Systems Connector-certifikat Forhindrer regenerering af VMware Enterprise Systems Connector-certifikatet i Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > System > Enterprise Integration > VMware Enterprise Systems Connector.
  *Ændring af APNs-certifikat Forhindrer deaktivering af APNs til MDM i Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Apple > APNs til MDM.
  Slet/deaktiver/pensioner app Forhindrer sletning, deaktivering eller pensionering af en app i Apps og bøger > Apps > Listevisning.
  Indhold slet/deaktiver Forhindrer sletning eller deaktivering af en indholdsfil i Indhold > Listevisning.
  *Datakryptering slået til/fra Forhindrer kryptering af indstillinger for brugeroplysninger i Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > System > Sikkerhed > Datasikkerhed.
  Enheds slet Forhindrer sletning af en enhed i Enheder > Listevisning. Admin sikkerhedspinkode er stadig påkrævet for bulk-handlinger, selv når denne indstilling er deaktiveret.
  *Ryd enhed Forhindrer forsøg på at udføre sletning af enhed fra skærmene Enhedslistevisning eller Enhedsoplysninger.
  Enterprise nulstil Forhindrer forsøg på at udføre en Enterprise-nulstilling af en enhed fra siden Enhedsoplysninger på en Windows Rugged-, Rugged Android- eller QNX-enhed.
  Enterprise slet Forhindrer forsøg på at udføre en Enterprise-sletning af en enhed fra siden Enhedsoplysninger på en enhed.
  Enterprise slet (baseret på brugergruppe medlemskab til/fra) Forhindre forsøg på at enterprise slette enhed en enhed når den fjernes fra en brugergruppe. Denne indstilling er valgfri og kan konfigureres under Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding på fanen Begrænsninger. Hvis du aktiverer funktionen Begræns tilmelding til konfigurerede grupper under denne fane, får du også mulighed for at udføre en Enterprise-sletning på en enhed, når den fjernes fra en gruppe.
  *Slet organisationsgruppe Forhindrer forsøg på at slette den aktuelle organisationsgruppe i Grupper og indstillinger > Grupper > Organisationsgrupper > Oplysninger om organisationsgrupper.
  Slet profil/deaktiver Forhindrer forsøg på at slette eller deaktivere en profil i Enheder > Profiler og ressourcer > Profiler.
  Slet klargøringsprodukt Forhindrer forsøg på at slette et klargøringsprodukt i Enheder > Klargøring > Listevisning af produkter.
  Tilbagekald certifikat Forhindrer forsøg på at tilbagekalde et certifikat fra Enheder > Certifikater > Listevisning.
  *Fjern Sikker kanal certifikat Forhindrer forsøg på at fjerne et eksisterende sikker kanal-certifikat fra Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > System > Avanceret > Sikker kanal-certifikat.
  Slet brugerkonto Forhindrer forsøg på at slette en brugerkonto i Konti > Brugere > Listevisning.
  Ændring af indstillinger for privatliv Forhindrer forsøg på at ændre indstillinger for privatliv i Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Beskyttelse af personlige oplysninger.
  Slet telekom abonnement Forhindrer sletning af et telekom-abonnement i Telekom > Abonnementsliste.
  Tilsidesæt logføringsniveau for job Fjerner muligheden for at tilsidesætte det valgte joblogføringsniveau i Grupper og indstillinger > Administrator > Diagnosticering > Logføring. Tilsidesættelse af joblogføringniveau kan anvendes når en enhed eller gruppe af enheder har problemer. I dette tilfælde kan admin tilsidesætte de enheders indstillinger for at gennemtvinge et forhøjet logføringsniveau til Detaljeret, hvilket logfører det maksimale niveau af konsolaktivitet, hvilket gør det ideelt for fejlfinding.
  *App skan leverandør nulstilling/skift Forhindre nulstilling (og efterfølgende sletning) af indstillinger for din app skan integration. Denne handling udføres i Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Apps > App-scanning.
  Luk ned Forhindrer forsøg på at lukke enheden ned i Enheder > Listevisning > Enhedsoplysninger.
  Maks. antal ugyldige pinkodeforsøg Definerer det maksimale antal ugyldige forsøg på at indtaste en pinkode før konsollen låses. Denne indstilling skal ligge mellem 1 og 5.