Ressourcer i Workspace ONE UEM powered by AirWatch er som brikker i et puslespil og udgør individuelle elementer, som du installerer eller konfigurerer på enheder. Ressourcer inkluderer apps og bøger, profiler, opdateringer, sensorer, scripts og installationsordrer. Det billede, som de kombineres til, er den sikre, pålidelige og daglige funktionalitet på din mobile virksomhed.

Apps og bøger

Tilgå og administrer ordrer til appkatalog, bogkatalog og Volume Purchase Program (VPP). Få også vist appanalyser og logfiler sammen med appindstillinger, herunder appkategorier, smart-grupper, appgrupper, anbefalede apps, geofencing og profiler tilknyttet apps. Få flere oplysninger i Introduktion til App Lifecycle Management .

Profiler og grundlinjer

Profiler – Enhedsprofiler er den primære måde, hvorpå du kan styre enheder i Workspace ONE UEM. De repræsenterer indstillinger, når kombineret med compliance-politikker, hjælper dig med at gennemtvinge regler og procedurer. Få yderligere oplysninger under Enhedsprofiler.

Grundlinjer – At holde dine enheder konfigureret til bedste praksis er en tidskrævende proces. Du kan sikre alle dine enheder med brancheanbefalede indstillinger og konfigurationer. Workspace ONE UEM målretter denne bedste praksis i konfigurationer, som kaldes Grundlinjer. Disse konfigurationer reducerer den tid, det tager at opsætte og konfigurere Windows-enheder, markant. Du finder flere oplysninger under Brug af grundlinjer.

Enhedsopdatering

Styr alle dine enhedsopdateringsfiler, herunder hele installationsstatushistorikken for hver opdatering, på én placering. Enhedsopdateringer er en platformspecifik funktion. Se platformsvejledninger for Windows Desktop, Android, og iOS for at få flere oplysninger.

Sensorer

Sensorer er en særlig form for script. Et script er en programmerbar run on-demand-kommando.

En sensor er også programmerbar, men den udmærker sig som en programmerbar tilstand. Sensornavnet er nøglen, og den pågældende nøgles værdi er kildeangivet til at udføre handlinger baseret på eksterne udløsere som en agenthandling, en tidsplan eller en begivenhed. Handlingen kan også udføres on-demand. Sensornøgler og deres deraf følgende værdier anvendes herefter som betingelser for tildelinger.

Få flere oplysninger i Oprettelse af sensorer til Windows Desktop-enheder og Sensorer til macOS-enheder .

Scripts

Et script er en programmerbar ressource, der udføres med det formål at indsamle værdier eller påvirke en ændring på enheden. Scripts udløses på enheden efter sensortilstande, run on-demand eller gennem forløbet af et Freestyle Workflow.

Få flere oplysninger i Scripts til Windows Desktop-enheder og Scripts til macOS-enheder.

Ordrer

Ordrer refererer til indhold købt via Apple Business Managers Volume Purchase-program (VPP) og distribution af indhold gennem brug af indløsningskoder og styret distribution. Få mere information om ordrer og VPP i Volume Purchase Program i Apple Business Manager Guide.