Du kan tilføje en compliance-profil, der er en hybrid af en compliance-politik og en enhedsprofil, som kombinerer det bedste fra disse to funktioner. Tilføjelse af en compliance-profil er en todelt proces: 1) at oprette en enhedsprofil og 2) at tildele den som en ”handling” i en compliance-politik.

Compliance-profiler oprettes og gemmes på samme måde som enhedsprofilerne Automatisk og Valgfri.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Ressourcer > Profiler og grundlinjer > Profiler, og vælg derefter Tilføj og Tilføj profil, og vælg en platform.
 2. Vælg et Navn til din compliance-profil, som du kan genkende senere.
 3. I profilfanen Generelt skal du vælge ”Compliance” i rullemenuen Tildelingstype.
 4. Fuldfør de resterende indstillinger for Generelt og Nyttelast.
 5. Vælg Gem & udgiv, når du er færdig.
 6. Vælg denne profil i din compliancepolitik.
 7. Naviger til Enheder > Compliance-politikker > Listevisning, og vælg Tilføj, og vælg derefter en platform.
 8. Definer Reglerne for compliance, og vælg Næste.
 9. I fanen Handlinger skal du vælge følgende.
  1. Indstil den første rullemenu til ”Profil”.
  2. Indstil den anden rullemenu til ”Installer compliance-profil”.
  3. Indstil den tredje rullemenu til den enhedsprofil, du navngav.
 10. Vælg Næste, og fortsæt med at konfigurere de resterende indstillinger, herunder fanen Tildeling og Oversigt.
 11. Gem compliance-politikken ved at vælge Afslut eller Afslut og Aktiver.

Næste trin

For trinvise instruktioner for at udfylde en enhedsprofil henvises til Tilføj generelle profilindstillinger.

For en trinvis vejledning i at udfylde en compliance-politik henvises til Tilføj en compliance-politik.