Du kan tilføje en ressource, der er dedikeret til at gøre det muligt for enheder at sende og modtage sikker e-mail-kommunikation under Workspace ONE UEM powered by AirWatch.

Få en oversigt i Ressourcer.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Enheder > Profiler og ressourcer > Ressourcer, vælg Tilføj ressource efterfulgt af Exchange, og udfyld følgende indstillinger.
  Indstilling Beskrivelse
  Ressourceoplysninger
  Navn på ressource Navn på den profil, der vises i Workspace ONE UEM Console.
  Beskrivelse En kort beskrivelse af profilen som indikerer dens formål.
  Forbindelsesoplysninger
  Mailklient

  Vælg e-mail klienten hvis du ønsker at anvende med ressourcen.

  Exchange-vært

  Indtast Exchange vært for e-mail kontoen der skal inkluderes i ressourcen.

  Anvend SSL

  Aktiver en secure socket layer for denne mailklient.

  Avanceret
  Domæne*

  Indtast en søgeværdi for e-maildomænet.

  Brugernavn* Indtast en søgeværdi for e-mailbrugernavnet.
  E-mailadresse* Indtast en søgeværdi for e-mailadressen.
  Adgangskode

  Indtast adgangskode for e-mail kontoen. Aktiver afkrydsningsfeltet Vis tegn for at få vist den ikke-skjulte adgangskode.

  Identitetscertifikat Upload og vedhæft en certifikatautoritet til e-mailkontoen ved at vælge knappen Tilføj et certifikat.
  Dages e-mail til synk Vælg længde e-mail historik som du ønsker at synkronisere. Vælg mellem Tre dage, 1 uge, 2 uger, 1 måned og Ubegrænset.
  Synk kalender Vælg at synkronisere din enhedskalender med Exchange-kalenderen. Denne indstilling er aktiveret som standard på iOS og macOS enheder.
  Synk kontakter Vælg at synkronisere din enhedskontakter med Exchange kalender. Denne indstilling er aktiveret som standard på iOS og macOS enheder.
  * Få flere oplysninger i Søgeværdier.
 2. Klik på Næste for at gå videre til valget Platforme. Vælg mellem følgende understøttede platforme, dvs. mellem standardindstillingerne eller de Avancerede indstillinger.
  • iOS.
   • Indstilling Beskrivelse
    Anvend S/MIME. Brug Secure Multipurpose Internet Mail Extensions, en standard for offentlig nøglekryptering og signering.
    S/MIME-certifikat Kun tilgængelig, når Anvend S/MIME er aktiveret. Tilføj et signeringscertifikat til e-mails ved at vælge Tilføj et certifikat.
    S/MIME krypteringscertifikat Kun tilgængelig, når Anvend S/MIME er aktiveret. Tilføj et certifikat, der krypterer og signerer e-mails digitalt ved at vælge Tilføj et certifikat.
    Aktivér skift for hver besked. Kun tilgængelig, når Anvend S/MIME er aktiveret. Lader slutbrugere vælge hvilke e-mail meddelelser der skal signeres og krypteres igennem den native iOS mailklient (kun iOS 8+ overvåget).
    Indstillinger og sikkerhed
    Fjern muligheden for flytning af meddelelser. Forbyd flytning af e-mails fra en Exchange-postkasse til en anden postkasse på enheden.
    Fjern muligheden for brug i apps fra tredjeparter. Forbyd andre apps at anvende Exchange-postkassen til at sende meddelelser.
    Fjern muligheden for synkronisering af seneste adresse. Forbyd forslag til kontakter, når du sender post i Exchange.
    Fjern muligheden for Mail Drop. Forbyd Apples Mail Drop-feature at blive anvendt.
  • macOS.
   • Indstilling Beskrivelse
    Intern Exchange-vært Navn på sikker server for EAS brug. Denne indstilling og følgende vises, når Native mailklient vælges.
    Port Indtast nummeret på porten tildelt for kommunikation med den interne Exchange vært.
    Intern serversti Placering på sikker server for EAS brug.
    Brug SSL til intern Exchange-vært.

    Kommuniker med den interne Exchange-vært ved at aktivere Secure Socket Layer (SSL).

    Ekstern Exchange vært. Navnet på den eksterne server for EAS brug.
    Port Indtast portnummer tildelt for kommunikation med den eksterne Exchange vært.
    Ekstern serversti Placering på den eksterne server for EAS brug.
    Brug SSL til ekstern Exchange-vært.

    Kommuniker med ekstern Exchange-vært ved at aktivere Secure Socket Layer (SSL).

  • Android.
   • Indstilling Beskrivelse
    Indstillinger
    Kalender dage til synk Synkroniser et valgt antal dage på enhedskalenderen.
    Tillad synk af opgaver Tillad, at opgaver kan synkroniseres med enhed.
    Maksimal størrelse på e-mailafkortelse (KB) Bestem størrelsen (i kilobytes), hvor e-mailmeddelelser afkortes, når de synkroniseres til enhederne.
    E-mail signatur Indtast den e-mail signatur der skal vises på udgående e-mails.
    Ignorer SSL fejl Tillad, at enheder ignorerer SSL-fejl for agentprocesser.
    Begrænsninger
    Tillad vedhæftede filer Tillad vedhæftede filer i e-mail.
    Maks størrelse af vedhæftede filer Bestem den maksimale størrelse på vedhæftede filer i MB.
    Tillad at videresende e-mail Tillad videresendelse af e-mail.
    Tillad HTML format

    Angiv, om en e-mail, der synkroniseres til enheden, kan være i HTML-format.

    Hvis denne indstilling er deaktiveret, konverteres alle e-mails til tekst.

    Deaktiver screenshots Deaktiver indstillingen for, at der kan tages screenshots på enheden.
    Synk interval Indtast antal minutter mellem synk.
    Spidsbelastningsdage for synk af kalender
    • Planlæg ugedage for spidsbelastning for synkronisering samt Starttidspunkt og Sluttidspunkt på valgte dage.
    • Indstil frekvens af Synk tidsplan under spidsbelastning og Synk kalender ved lav spidsbelastning.

     • Hvis du vælger Automatisk, synkroniseres e-mail, hver gang opdateringer finder sted.
     • Hvis du vælger Manuel, synkroniseres e-mail kun, når de er valgt.
     • Hvis du vælger en tidsværdi, synkroniseres e-mail på et bestemt tidspunkt.
    • Aktiver Anvend SSL, Anvend TLS og Standardkonto.
    S/MIME-indstillinger
    Vælg Anvend S/MIME. Herfra kan du vælge et S/MIMEcertifikat som du associerer med et Brugercertifikat under Legitimationsoplysninger-nyttelasten.
    • S/MIME certifikat - Vælg certifikat der skal anvendes.
    • Påkræv krypterede S/MIME meddelelser – Påkræv kryptering af S/MIME-meddelelser.
    • Påkræv signerede S/MIME-meddelelser – Påkræv, at alle S/MIME-meddelelser skal signeres digitalt.

    Angiv en Overførselsvært, hvis du anvender S/MIME-certifikater til kryptering.

  • Windows Desktop.
   • Indstillinger Beskrivelser
    Indstillinger
    Næste synk interval (min)

    Vælg frekvens, i minutter, hvormed enheden synkroniseres med EAS serveren.

    Diagnosticeringlogføring Logfør information til fejlfindingsformål.
    Indholdstype
    Tillad e-mail synk Tillad synkronisering af e-mailmeddelelser.
 3. Klik på Næste for at gå videre til sektionen Tildeling.
 4. Tildel ressourcen til enheder ved at udfylde følgende indstillinger.
  Indstilling Beskrivelse
  Tildelingstype

  Fastslår hvordan ressourcen udrulles til enheder.

  • Auto – Ressourcen udrulles automatisk til alle enheder.
  • Valgfrit – En slutbruger kan vælge at installere ressourcen fra selvbetjeningsportalen (SSP), eller den kan udrulles til individuelle enheder efter administratorens skøn.
  Styret af Organisationsgruppen med administrativ adgang til ressourcen.
  Tildelte grupper

  Referer til gruppen som du ønsker at enhedsressourcen tilføjes til. Inkluderer en indstilling for at oprette en ny smart-gruppe som kan konfigureres med specifikationer for minimum OS, enhedsmodeller ejerskabskategorier, organisationsgrupper, mm.

  Ekskluderinger Hvis der vælges Ja, vises det nye tekstfelt Ekskluderede smart-grupper, som giver dig mulighed for at vælge de smart-grupper, som du ønsker at ekskludere fra tildelingen af denne ressource.
  Vis enhedstildeling Efter du har foretaget dit valg i tekstfeltet Tildelte grupper, kan du vælge denne knap for at se en forhåndsvisning af alle enheder, som denne ressource er tildelt, når smart-gruppetildelinger og -ekskluderinger medregnes.