Du kan tilføje en ressource, der er dedikeret til at gøre det muligt for enheder at oprette forbindelse til et trådløst netværk, så de kan sende og modtage data sikkert, mens de administreres under Workspace ONE UEM powered by AirWatch.

Få en oversigt i Ressourcer.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Enheder > Profiler og ressourcer > Ressourcer, vælg Tilføj ressource efterfulgt af Wi-Fi, og udfyld følgende indstillinger.
  Indstilling Beskrivelse
  Oplysninger om ressource
  Navn på ressource Navn på den profil, der vises i Workspace ONE UEM Console.
  Beskrivelse En kort beskrivelse af profilen som indikerer dens formål.
  Forbindelsesoplysninger
  Service Set Identifier Indtast et id der er associeret med navnet (SSID) på ønsket Wi-Fi netværk.
  Skjult netværk Aktiver hvis netværket ikke er åbent for udsendelse.
  Auto-Join Indstilling, der får enheden til automatisk at oprette forbindelse til netværket.
  Kryptering

  Anvend rullemenuen til at bestemme om data overført med Wi-Fi forbindelsen er krypteret.

  Vises baseret på Sikkerhedstype.

  Adgangskode

  Indtast adgangskode for e-mail kontoen. Aktiver afkrydsningsfeltet Vis tegn for at få vist den ikke-skjulte adgangskode.

 2. Klik på Næste for at gå videre til valget Platforme. Vælg mellem følgende understøttede platforme, dvs. mellem standardindstillingerne eller de Avancerede indstillinger.
  • Konfigurer avancerede indstillinger for Wi-Fi proxy.
   • Indstilling Beskrivelse
    Proxytype Vælg mellem Ingen, Manuel og Auto.
    Proxy-URL-adresse Kun tilgængelig, når Proxytype er Auto. Indtast URL-adressen på Wi-FI proxyen som enheden anvender til at oprette forbindelse.
    Tillad en direkte forbindelse, hvis PAC ikke er tilgængeligt Kun tilgængelig, når Proxytype er Auto. Aktiver hvis du ønsker at tillade at enheden opretter forbindelse i tidspunkter for proxy auto-config filen ikke er tilgængelig.
    Proxyserver Kun tilgængelig, når Proxytype er Manuel. Indtast navn på proxyserver som dine enheder opretter forbindelse til.
    Proxyserverport Kun tilgængelig, når Proxytype er Manuel. Inkluder proxyserverens portnummer, gennem hvilket enheden opretter forbindelse til proxyserveren.
    Brugernavn for proxy Kun tilgængelig, når Proxytype er Manuel. Indtast et brugernavn, som genkendes af proxyserveren.
    Proxy-adgangskode Kun tilgængelig, når Proxytype er Manuel. Indtast den adgangskode, der stemmer overens med det indtastede brugernavn.
  • Konfigurer avancerede indstillinger for Android Wi-Fi.
   • Indstilling Beskrivelse
    Fusion
    Inkluder Fusion indstillinger Vis de primære indstillinger for Fusion-featuren.
    Indstil Fusion 802.11d/Aktiver 802.11d Anvend en trådløs 802.11d-specifikation for operation i yderligere lovgivningsmæssige domæner.
    Indstil landekode/landekode Indstil Landekode for anvendelse i 802.11d-specifikationerne.
    Indstil RF bånd Vis alle specifikationsindstillinger for radiofrekvens inklusive kanalmaskning på 2,4 GHz og 5 GHz.
    Indstil 2,4 GHz/Aktiver 2,4 GHz Anvend trådløs frekvens på 2,4 GHz.
    2,4 GHz kanal-maske Anvend en kanal- eller spektralmaske omkring frekvensen på 2,4 GHz for at reducere interferens fra andre kanaler.
    Indstil 5 GHz/Aktiver 5 GHz Anvend trådløs frekvens på 5 GHz.
    5 GHz kanal-maske Anvend en kanal- eller spektralmaske omkring frekvensen på 5 GHz for at reducere interferens fra andre kanaler.
    Proxy
    Aktivér manuel proxy Vis indstillinger for proxyserveren.
    Proxyserver Indtast proxydomænenavn.
    Proxyserverport Indtast portnummer der skal anvendes af proxyserveren.
    Ekskluderingsliste Indtast værtsnavne der ikke sendes igennem den proxy. Anvend en stjerne som jokertegn for domænet. F.eks, *.air-watch.com.
 3. Klik på Næste for at gå videre til sektionen Tildeling.
 4. Tildel ressourcen til enheder ved at udfylde følgende indstillinger.
  Indstilling Beskrivelse
  Tildelingstype

  Fastslår hvordan ressourcen udrulles til enheder.

  • Auto – Ressourcen udrulles automatisk til alle enheder.
  • Valgfrit – En slutbruger kan vælge at installere ressourcen fra selvbetjeningsportalen (SSP), eller den kan udrulles til individuelle enheder efter administratorens skøn.
  Styret af Organisationsgruppen med administrativ adgang til ressourcen.
  Tildelte grupper

  Referer til gruppen som du ønsker at enhedsressourcen tilføjes til. Inkluderer en indstilling for at oprette en ny smart-gruppe som kan konfigureres med specifikationer for minimum OS, enhedsmodeller ejerskabskategorier, organisationsgrupper, mm.

  Ekskluderinger Hvis der vælges Ja, vises det nye tekstfelt Ekskluderede smart-grupper, som giver dig mulighed for at vælge de smart-grupper, som du ønsker at ekskludere fra tildelingen af denne ressource.
  Vis enhedstildeling Efter du har foretaget dit valg i tekstfeltet Tildelte grupper, kan du vælge denne knap for at se en forhåndsvisning af alle enheder, som denne ressource er tildelt, når smart-gruppetildelinger og -ekskluderinger medregnes.