En sortliste er en eksplicit liste over enheder eller apps, der ikke er tilladt. En hvidliste er en liste, der kun indeholder enheder eller apps, som er tilladte. Anvend dette begreb for at registrere dig, og du kan styre, hvilke enheder der har tilladelse til at tilmelde sig i Workspace ONE UEM powered by AirWatch.

I en udrulning med kun virksomhedsejede enheder kan du for eksempel vælge at oprette en hvidliste over godkendte iOS-enheder. Du kan basere denne liste over enheder på International Mobile Equipment Identity (IMEI), serienummer eller Unique Device Identifier (UDID). På denne måde er tilmelding begrænset til de enheder som du har identificeret, og tilmelding af medarbejderes personlige enheder kan forbydes.

Herudover kan du, hvis en enhed tabes eller bliver stjålet, tilføre dens IMEI-, serienummer eller UDID-oplysninger til en liste over sortlistede enheder. Sortlistning afmelder enheden, fjerner alle MDM-profiler og forhindrer tilmelding, indtil du fjerner den fra sortlisten.

En brugers registreringspost opdateres med enhedsoplysningerne efter tilmelding. Når enheden afmeldes, blokeres enhver anden bruger, der forsøger at tilmelde den samme enhed, fra tilmelding, indtil registreringsposten for den tidligere bruger er slettet.