Når du filtrerer et undersæt af enheder, kan du udføre bulkhandlinger for flere enheder ved først at vælge enheder og derefter vælge fra klyngen af handlingsknapper.

Skærmbilledet viser gruppen af bulkhandlingsknapper, som vises når du vælger en eller flere enheder.

Det er kun muligt at udføre flere handlinger i enhedslistevisningen, hvis de er aktiverede i systemindstillingerne (Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > System > Sikkerhed > Begrænsede handlinger). Bulkhandlinger kræver en pinkode for at blive udført.

Når der er valgt enheder i Listevisning, vil antallet af enheder blive vist ved siden af handlingsknapperne. Dette tal inkluderer også valgte filtrerede enheder.

Bemærk: I enhedslistevisningen kan de tilgængelige massehandlinger, når du vælger en blok af enheder med shift-tasten, være anderledes end de massehandlinger, der er tilgængelige, når du anvender det globale afkrydsningsfelt.

Se Beskrivelser af enhedshandlinger, for at få flere oplysninger om påvirkede handlinger, og se Valg af enheder i listevisning for at få oplysninger om valgmetoder.

Bulkstyringsgrænse i enhedslistevisning

Du kan indstille et maks antal enheder der kan modtage en bulkhandlingskommando for at sikre problemfri operation når der styres en større enhedsflåde.

Rediger disse begrænsninger ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Avanceret > Bulk-management. Der er angivet flere enhedshandlinger, hvor du kan ændre det maksimale antal enheder, der er tilladt for den pågældende handling.

Når en bulkstyringsgrænse er etableret, og flere enheder er valgt, vises et link ved siden af "antallet af valgte elementer" med beskeden: Nogle handlinger er deaktiveret grundet bulkbegrænsninger. Dette betyder, at det antal enheder, du har valgt, overskrider det maksimale antal enheder, der er tilladt for bestemte enhedshandlinger.

Du kan åbne dette link for at finde ud, hvilke handlinger der er blevet deaktiveret.

Advarsel om bulkhandlinger i kø i enhedslistevisning

Det tager tid at behandle bulkhandlinger. Når du påbegynder en ny bulkhandling, mens Workspace ONE ™ UEM-konsollen behandler en eksisterende bulkhandling, vises en advarselsmeddelelse.

Your previous bulk actions requested are still being processed. This request is run once the previous actions are complete. Do you want to continue with the current request?

Vælg Ja for at tilføje den nye bulkhandling til køen. Vælg Nej for at annullere den nye bulkhandling.