Listevisning over compliance-politikker i Workspace ONE UEM powered by AirWatch lader dig se alle aktive og inaktive compliance-politikker og deres konfigurationer.

Enheder placeres i compliance-statussen Afventer i forbindelse med en første tilmelding. Oprettelse, lagring og tildeling af en politik til en tilmeldt enhed indstiller enhedens compliance-status til enten Compliant eller Ikke-compliant.

På samme måde vil ændringer i Smart-gruppe-tildelinger kun sætte enhedens compliance-politik til Afventer, når enheden er ny i smart-gruppen. Enheder der allerede er tildelt smart-gruppen vil ikke se ændringer i deres compliance status da smart-gruppen blot udvider (eller begrænser) dets tildeling.

Se listevisningen for Compliance-politikken ved at gå til Enheder > Compliance-politikker > Listevisning.

Compliance-politik listevisning,Compliance-politikker listevisning,Compliance-status,handlingsmenu,ikke-overensstemmende
Indstilling Beskrivelse
Status Filtrer listen mellem statusserne Alle, Aktiv og Inaktiv.

Handlingsmenu

Dette skærmbillede er handlingsmenuens gruppe af knapper: Rediger, Vis enheder, Slet og mere.

Vis og rediger individuelle politikker, se enheder, som politikken er blevet tildelt, og slet politikker, du ikke længere har brug for.

Compliant/Ikke-compliant/Afventer/Tildelt

Tallene i denne kolonne indeholder hypertekstlinks, der, når de vælges, viser siden Vis enheder for den specifikke status på den valgte compliance-politik.

Statussen Tildelt er summen af enheder af typen Compliant, Ikke-compliant og Afventer.

Få flere oplysninger på siden Vis enheder (compliance).