Du kan tilpasse din arbejdsgang for tilmelding ved at anvende de avancerede indstillinger, der er tilgængelige i Workspace ONE UEM powered by AirWatch.

Få adgang til flere tilmeldingsmuligheder ved at gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding.

Kom i gang

Indstilling Beskrivelse
Tilføj e-maildomæne Denne knap bruges til opsætning af den automatiske registreringstjeneste, så du kan registrere e-maildomæner til dit miljø.
Godkendelsestilstand(e)

Vælg de tilladte godkendelsestyper, som inkluderer:

 • Basal – Basale brugerkonti (dem, du opretter manuelt i UEM-konsollen) kan tilmeldes.
 • Directory – Directory-brugerkonti (dem, du har importeret eller givet tilladelse til at bruge Directory Service-integration) kan tilmeldes. Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter Directory-brugere med eller uden SAML.
 • Godkendelsesproxy – Giver brugere mulighed for at tilmelde sig ved hjælp af Godkendelsesproxy-brugerkonti. Brugere godkendes til et webslutpunkt.
  • Indtast Godkendelsesproxy URL-adresse, Sikkerhedskopi af godkendelsesproxy URL-adressenog Godkendelsesmetode-type (vælg mellem HTTP Basic og Exchange ActiveSync).
Kilde til godkendelse af Intelligent Hub

Vælg det system, som Intelligent Hub-tjenesten benytter som kilde for brugere og godkendelsespolitikker.

 • Workspace ONE UEM – Vælg denne indstilling, hvis Hub Services skal bruge Workspace ONE UEM som kilde til brugere og godkendelsespolitikker.

  Når du konfigurerer sidenHub-konfigurationfor Hub Service, skal du indtaste tenant-URL-adressen til Hub Services.

 • Workspace ONE Access – Vælg denne indstilling, hvis Hub Services skal bruge Workspace ONE Access som kilde til brugere og godkendelsespolitikker.

  Når du konfigurerer siden Hub-konfiguration for Hub Service, skal du indtaste tenant-URL-adressen til Workspace ONE Access.

Få flere oplysninger om Workspace ONE Intelligent Hub eller Workspace ONE Access, og se dokumentationen for VMware Workspace ONE hub-tjenester.

Tilmeldingstilstand for enheder

Vælg den foretrukne enhedstilmeldingstilstand, deriblandt:

 • Åben tilmelding – Giver alle, der opfylder de øvrige tilmeldingskriterier (godkendelsestilstand, begrænsninger osv.), mulighed for at tilmelde sig. Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter åben tilmelding.
 • Kun tilmeldte enheder – Giver kun tilladte brugere mulighed for at tilmelde sig ved hjælp af enheder, som du eller de har tilmeldt. Enhedsregistrering er en proces, hvor virksomhedsenheder tilføjes i UEM-konsollen, før de tilmeldes. Direkte tilmelding til Workspace ONE gør det kun muligt at tilmelde registrerede enheder, men kun hvis registreringstokens ikke er nødvendige.
Registreringstoken er påkrævet

Kun synlig, når Kun registrerede enheder er valgt.

Hvis du begrænser tilmelding til registrerede enheder, har du også mulighed for at kræve et registreringstoken ved tilmeldingen. Dette øger sikkerheden ved at bekræfte, at en bestemt bruger er godkendt for tilmelding. Du kan sende en e-mail eller SMS med vedhæftet tilmeldingstoken til brugere med Workspace ONE UEM-konti.

Kræver Intelligent Hub-tilmelding for iOS Markér dette felt for at kræve, at brugere med iOS-enheder skal downloade og installereWorkspace ONE Intelligent Hub, før de kan tilmelde sig. Hvis deaktiveret, er Webtilmelding tilgængelig.
Kræv Intelligent Hub-tilmelding for macOS Markér dette felt for at kræve, at brugere med macOS-enheder skal downloade og installereWorkspace ONE Intelligent Hub, før de kan tilmelde sig. Hvis deaktiveret, er Webtilmelding tilgængelig.

Udover fanerne ’Godkendelse’ og ’Vilkår for anvendelse’, så kan du valgfrit udfylde følgende tilmeldingsfaner.

 1. Gruppering.
 2. Begrænsninger.
 3. Valgfri prompt.
 4. Tilpasning.