Du kan tilpasse din arbejdsgang for tilmelding ved at anvende de avancerede indstillinger, der er tilgængelige i Workspace ONE UEM.

Få adgang til flere tilmeldingsmuligheder ved at gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding.

Kom i gang

Indstilling Beskrivelse
Tilføj e-maildomæne Denne knap bruges til opsætning af den automatiske registreringstjeneste, så du kan registrere e-maildomæner til dit miljø.
Godkendelsestilstand(e)

Vælg de tilladte godkendelsestyper, som inkluderer:

 • Basal – Basale brugerkonti (dem, du opretter manuelt i UEM-konsollen) kan tilmeldes.
 • Directory – Directory-brugerkonti (dem, du har importeret eller givet tilladelse til at bruge Directory Service-integration) kan tilmeldes. Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter Directory-brugere med eller uden SAML.
 • Godkendelsesproxy – Giver brugere mulighed for at tilmelde sig ved hjælp af Godkendelsesproxy-brugerkonti. Brugere godkendes til et webslutpunkt.
  • Indtast Godkendelsesproxy URL-adresse, Sikkerhedskopi af godkendelsesproxy URL-adressenog Godkendelsesmetode-type (vælg mellem HTTP Basic og Exchange ActiveSync).
Kilde til godkendelse af Intelligent Hub

Vælg det system, som Intelligent Hub-tjenesten benytter som kilde for brugere og godkendelsespolitikker.

 • Workspace ONE UEM – Vælg denne indstilling, hvis Hub Services skal bruge Workspace ONE UEM som kilde til brugere og godkendelsespolitikker.

  Når du konfigurerer sidenHub-konfigurationfor Hub Service, skal du indtaste tenant-URL-adressen til Hub Services.

 • Workspace ONE Access – Vælg denne indstilling, hvis Hub Services skal bruge Workspace ONE Access som kilde til brugere og godkendelsespolitikker.

  Når du konfigurerer siden Hub-konfiguration for Hub Service, skal du indtaste tenant-URL-adressen til Workspace ONE Access.

Der er flere oplysninger om Workspace ONE Intelligent Hub i dokumentationen til VMware Workspace ONE hub-tjenester.

Der er flere oplysninger om Workspace ONE Access i dokumentationen til VMware Workspace ONE Access.

Tilmeldingstilstand for enheder

Vælg den foretrukne enhedstilmeldingstilstand, deriblandt:

 • Åben tilmelding – Giver alle, der opfylder de øvrige tilmeldingskriterier (godkendelsestilstand, begrænsninger osv.), mulighed for at tilmelde sig. Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter åben tilmelding.
 • Kun tilmeldte enheder – Giver kun tilladte brugere mulighed for at tilmelde sig ved hjælp af enheder, som du eller de har tilmeldt. Enhedsregistrering er en proces, hvor virksomhedsenheder tilføjes i UEM-konsollen, før de tilmeldes. Direkte tilmelding til Workspace ONE gør det kun muligt at tilmelde registrerede enheder, men kun hvis registreringstokens ikke er nødvendige.
Registreringstoken er påkrævet

Kun synlig, når Kun registrerede enheder er valgt.

Hvis du begrænser tilmelding til registrerede enheder, har du også mulighed for at kræve et registreringstoken ved tilmeldingen. Dette øger sikkerheden ved at bekræfte, at en bestemt bruger er godkendt for tilmelding. Du kan sende en e-mail eller SMS med vedhæftet tilmeldingstoken til brugere med Workspace ONE UEM-konti.

Kræver Intelligent Hub-tilmelding for iOS Markér dette felt for at kræve, at brugere med iOS-enheder skal downloade og installereWorkspace ONE Intelligent Hub, før de kan tilmelde sig. Hvis deaktiveret, er Webtilmelding tilgængelig.
Kræv Intelligent Hub-tilmelding for macOS Markér dette felt for at kræve, at brugere med macOS-enheder skal downloade og installereWorkspace ONE Intelligent Hub, før de kan tilmelde sig. Hvis deaktiveret, er Webtilmelding tilgængelig.

Konfigurer tilmeldingsindstillinger for Hub-integration

Hub-integration tillader kunder at aktivere eller deaktivere oplevelsen med Hub Services på et vilkårligt underordnet OG-niveau i OG-træet.

Få flere oplysninger i Dokumentation for Hub Services til Workspace ONE.

Indstilling Beskrivelse
Brug Hub Services-funktioner i Intelligent Hub

Aktivér for at tillade enheder i denne organisationsgruppe at oprette forbindelse til Workspace ONE Hub Services for funktioner såsom Unified App Catalog, Support, slutbrugernotifikationer, People og startfanen.

Deaktiver for at få enheder til at fungere i management-tilstand (kun agenttilstand). Brug f.eks. Intelligent Hub og Workspace ONE Access til godkendelse men uden Hub Services-funktioner til brug i robuste enheder, der er line of business.

Konfigurer tilmeldingsindstillinger under Vilkår for anvendelse

På fanen Vilkår for anvendelse kan du tilføje og gennemse vilkår for anvendelse, da det er relevant for tilmelding. Du får adgang til fanen Vilkår for anvendelse ved at navigere til Enheder > Enhedsindstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding.

Indstilling Beskrivelse
Påkræv accept af vilkår for anvendelse ved tilmelding Aktivér denne indstilling for at kræve accept af en aftale for vilkår for anvendelse på tilmeldingstidspunktet.
Tilføj nye vilkår for anvendelse i forbindelse med tilmelding Vælg dette for at starte tilføjelsen af et vilkår for Vilkår for anvendelse i forbindelse med tilmeldingsprocessen.
Vigtigt: Hvis du aktiverer Påkræv accept af vilkår for anvendelse ved tilmelding, skal du oprette Vilkår for anvendelse. Ellers kan Windows Desktop-enheder muligvis ikke tilmeldes.

Konfigurer tilmeldingsindstillinger under grupperings-fanen

Fanen Gruppering lader dig vise og bestemme information om organisationsgrupper og gruppe-id'er for slutbrugere. Aktivér Gruppe-id-tildelingstilstand for at vælge, hvordan Workspace ONE UEM powered by AirWatch-miljøet tildeler gruppe-id'er til brugere.

Du kan få adgang til fanen Gruppering ved at gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding.

Indstilling Beskrivelse
Gruppe-id - tildelingstilstand

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter alle tildelingstilstande.

 • Standard – Vælg denne indstilling, hvis brugere er udstyret med gruppe-id'er til tilmelding. Gruppe-id anvendes til at bestemme hvilken organisationsgruppe bruger er tildelt.
 • Anmod bruger om at vælge gruppe-id – Aktivér denne indstilling for at tillade, at Directory Service-brugere kan vælge deres gruppe-id på en liste ved tilmeldingen. Sektionen Gruppe-id - tildeling viser en liste over tilgængelige organisationsgrupper og deres associerede gruppe-id'er. Denne liste kræver ikke, at du udfører en kortlægning af gruppetildeling, men betyder dog, at brugere potentielt kan vælge et forkert gruppe-id.
 • Vælg automatisk baseret på brugergruppe – Denne indstilling gælder kun, hvis du integrerer med brugergrupper. Aktiver denne indstilling for at sikre, at brugere automatisk tildeles organisationsgrupper ud fra deres Directory Service-gruppetildelinger.

  Sektionen Gruppe tildelingsindstillinger viser en liste over alle organisationsgrupper i miljøet samt deres associerede Directory Service-brugergrupper.

  Vælg knappen Rediger gruppetildeling for at redigere organisationsgruppens/brugergruppens tilknytninger og indstille hver enkelt gruppes rangorden.

  For eksempel, du har tre grupper: Executive, Salg og Global, hvilket er rangeret efter jobrolle. Alle er medlem af Global, så hvis du rangerer denne brugergruppe først, placeres alle dine brugere i én enkelt organisationsgruppe.

  Hvis du i stedet rangerer Ledere øverst, kan du være sikker på, at et lille antal personer i den pågældende gruppe anbringes i deres egen organisationsgruppe. Hvis du derimod rangerer Sælgere som nummer to, sørger du for, at alle salgsmedarbejdere placeres i en organisationsgruppe, der specielt vedrører salg. Rangerer du Global som den sidste, betyder det, at alle, der ikke allerede er tildelt en gruppe, placeres i en separat organisationsgruppe.

Tabel 1. Standard
Indstilling Beskrivelse
Standard-enhedsejerskab

Vælg standard-enhedsejerskabet for enhedstilmeldinger i den aktuelle organisationsgruppe.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter muligheden for at vælge et standardejerskab for enheder.

Standardrolle

Vælg de standardroller, der er tildelt til brugere i den aktuelle organisationsgruppe, som kan påvirke adgangen til selvbetjeningsportalen.

 1. Fuld adgang – Giver brugere adgang til SSP-funktioner på højere niveau, herunder installer/fjern profiler og apps, nulstil adgangskoder, send enhedsmeddelelser og skriveadgang til indhold.
 2. Basisadgang – Giver brugere adgang med minimal effekt. De kan registrere deres egen enhed, kun se (men ikke installere) profiler og apps, se deres egen konto og sende forespørgsler til eller finde deres enhed.
 3. Ekstern adgang – Brugere med ekstern adgang kan benytte de samme funktioner som brugere med basisadgang, men de har også skrivebeskyttet adgang til indhold på SSP'en, der udtrykkeligt deles med dem.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter muligheden for at vælge en standardrolle.

Standardhandling for inaktive brugere

Vælg den standardhandling, der påvirker Active Directory-brugere, hvis deres enheder bliver inaktive.

Behandling af konti er altid brugerorienteret over enhedsorienteret. Det betyder, at behandlingen, der anvendes på enheder, er baseret på indstillinger for OG, hvor brugeren, og ikke enheden, administreres.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter muligheden for at vælge en standardhandling for inaktive brugere.

Tabel 2. Brugergruppe - synkronisering
Indstilling Beskrivelse
Synkroniser brugergrupper i realtid for Workspace ONE

Workspace ONE kan synkronisere brugergrupper for en given bruger, da de kan registreres med UEM-konsollen.

Denne funktion er aktiveret som standard og er mest effektiv, når brugergrupper benyttes tit ved app-tildeling, profiltildeling, politiktildeling eller brugertilknytning.

Denne funktion kræver meget CPU-kraft, så medmindre dit brugsscenarie minder om det førnævnte, skal du deaktivere denne indstilling for at få en endnu bedre ydeevne og for at forhindre forsinkelser, mens appen Workspace ONE åbnes.

Tabel 3. Brugerrolle tilknytning
Indstilling Beskrivelse
Aktivér gruppebaseret mappetilknytning

Markér dette felt for at aktivere rangordnede tildelinger, der knytter en Directory-brugergruppe til en bestemt Workspace ONE UEM-rolle. Brugere, der tilhører en bestemt gruppe, får tildelt de tilhørende roller. De får den højest rangerende parring, hvis de tilhører mere end én gruppe.

Du kan redigere den rækkefølge, som rolletildelte brugergrupper rangeres med, ved hjælp af knappen Rediger tildeling.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter Directory-gruppebaseret tilknytning.

Konfigurer tilmeldingsindstillinger på valgfri prompt fanen

I fanen Valgfri prompt kan du vælge at anmode om at få vist yderligere enhedsoplysninger, eller du kan vælge at få vist valgfri meddelelser vedrørende tilmeldingen samt MDM-oplysninger til brugeren.

Gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding, og vælg fanen Valgfri prompt.

Specifikke instrukser for konfiguration af meddelelser, skabeloner og notifikationer følger efter tabellen herunder.

Indstilling Beskrivelse
Anmod om enhedsejerskabstype

Du kan anmode slutbrugeren om, at vælge ejerskabstypen for deres enhed. Ellers, konfigurer en standard ejerskabstype for enhed for den aktuelle organisationsgruppe.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter prompter for type af enhedsejerskab.

Vis velkomstbesked

Du kan vise en velkomstmeddelelse for dine slutbrugere på et tidligt tidspunkt i enhedstilmeldingsprocessen. Du kan konfigurere denne velkomstmeddelelses header og brødtekst ved at gå til System > Lokalisering > Lokaliseringseditor. Vælg derefter etiketterne "EnrollmentWelcomeMessageHeader" og "EnrollmentWelcomeMessageBody".

Vis MDM-installationsmeddelelse

Du kan vise en meddelelse for dine slutbrugere under enhedstilmeldingsprocessen. Du kan konfigurere denne MDM-installationsmeddelelses header og brødtekst ved at gå til System > Lokalisering > Lokaliseringseditor. Vælg derefter etiketterne "EnrollmentMdmInstallationMessageHeader" og "EnrollmentMdmInstallationMessageBody".

Hvis du vælger at tilpasse din egen header og brødtekst ved hjælp af lokaliseringseditoren, skal du sørge for at vælge "Tilsidesæt" i feltet Aktuel indstilling. Dermed sikrer du, at dine tilpasninger anvendes fremfor standardmeddelelserne.

Du kan ikke alene lave en éngangsændring af lokaliseringen, men også lave flere lokaliseringsændringer på én gang ved at uploade en redigeret fil med kommaseparerede værdier (CSV). Hent denne lokaliseringsskabelon-CSV-fil ved at gå til System > Lokalisering > Lokaliseringseditor og trykke på knappen Rediger. Rediger filen i henhold til dine præferencer for at lave flere lokaliseringsændringer samtidig, og upload den ved hjælp af det samme skærmbillede.

Aktiver tilmeldings e-mail prompt

Du kan anmode brugeren om at indtaste sine e-mail-legitimationsoplysninger i forbindelse med tilmeldingen.

Denne e-mail-tilmeldingsprompt anmoder om slutbrugerens e-mailadresse med henblik på at kunne udfylde dette felt i brugerposten automatisk. Disse data er nyttige for organisationer, der udruller e-mail til enheder ved hjælp af søgeværdien {EmailAddress}.

Aktiver anmod om enheds aktivnummer

Du kan anmode brugeren om at indtaste enhedens aktivnummer i forbindelse med tilmeldingen.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter e-mailanmodninger om tilmelding, men kun når Anmod om type af enhedsejerskab er aktiveret og kun for virksomhedsejede enheder.

Vis tilmelding overgangsmeddelelser (kun Android)

Du kan vise eller skjule tilmeldingsmeddelelser på Android-enheder.

Aktiver OOBE-statussporingssiden Aktiver denne indstilling for at se statussporingssiden under OOBE-tilmeldingen (Out of Box Enrollment), som viser enhedens klargøringsstatus og informerer brugeren om, hvilke apps, ressourcer og politikker der er installeret.
Aktiver gensidig TLS godkendelse for Windows Du kan tvinge Windows-enheder til at anvende slutpunkter, der er sikret med TLS Mutual Authentication, hvilket kræver yderligere opsætning og konfiguration. Kontakt support for at få hjælp.
Vis godkendelsesskærmmeddelelse (kun Windows)

Du kan give dine enhedsslutbrugere et tilpasset login-tip om, hvad de skal bruge for at tilmelde sig Workspace ONE UEM Console. Hvis deres tilmeldingsgodkendelse til UEM for eksempel er den samme som deres Active Directory-legitimationsoplysninger, så kan du inkludere det som et tip. Du kan også inkludere et link, som de kan klikke på for at få hjælp. Denne funktion understøttes på nuværende tidspunkt kun af Windows-enheder.

Du skal angive din egen lokalisering ved at inkludere oversættelser af tippet i samme tekstfelt.

Opret en tilpasset tilmeldingsmeddelelse

Du kan tilpasse meddelelser relateret til tilmelding af en enhed og andre fremtidige Mobile Device Management-prompter (MDM), der sendes til en enhed.

 1. Gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Generelt > Tilmelding, og vælg fanen Tilpasning.
 2. Vælg Anvend specifikke meddelelsesskabeloner for hver platform, og vælg en meddelelsesskabelon til enhedsaktivering fra hver enkelt platforms rullemenu. Opret en ny meddelelsesskabelon ved at følge trinnene i sektionen Opret meddelelsesskabeloner under denne sektion.
 3. For iOS-enheder kan følgende valgfrit konfigureres.
  1. Indtast en post-tilmeldings start URL-adresse for iOS enheder.
  2. Indtast en MDM profilmeddelelse for iOS enheder, hvilket er meddelelsen der vises i installationsprompten for MDM profilen ved tilmelding.
 4. Vælg Gem.

Opret meddelelsesskabeloner

Du kan oprette dit eget bibliotek af meddelelsesskabeloner, som er tilpasset efter platform, og således dække en række mulige scenarier, du kan komme ud for ved tilmelding.
 1. Gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Generelt > Meddelelsesskabeloner, og vælg Tilføj.
 2. Indstil rullemenuen Kategori, så den matcher din skabelons kategori. Indstillinger inkluderer Administrator, App, Compliance, Indhold, Enheds-lifecycle, Tilmelding og Vilkår for anvendelse.
 3. Indstil den Type, der passer bedst til underkategorien. Indstillingerne i rullemenuen Type afhænger af indstillingen Kategori.
 4. Indstil rullemenuen Vælg sprog. Kun sprog baseret på den aktuelt aktive landestandard vises. Vælg knappen Tilføj for at tilføje flere sprog.
 5. Markér afkrydsningsfeltet Standard, hvis du vil gøre skabelonen til standardskabelon for den valgte Kategori.
 6. Vælg Meddelelsestype for skabelonen. Valgmulighederne er notifikationstyperne E-mail, SMS* og Push.
 7. Komponer din E-mail-meddelelse ved at indtaste tekst i tekstfeltet Meddelelsestekst.
  • Indstillingen Almindelig tekst anvender en Serif-skrifttype (Courier) med enkelt tegnafstand uden formateringsindstillinger.
  • Indstillingen HTML lader dig anvende et Rich Text-redigeringsmiljø, inklusive brug af skrifttyper, formatering, overskriftsniveauer, punkttegn, indrykning, afsnitsjustering, sænket skrift, hævet skrift, billeder og hyperlinks. HTML-miljøet understøtter basal HTML kodning ved at anvende Vis kode knappen som du kan bruge til at skifte mellem Rich Text og kildevisningerne.
 8. Gem din skabelon ved at vælge knappen Gem.

* For at SMS-notifikationer kan fungere med din enhedsflåde, skal du have en konto hos en tredjeparts Gateway-udbyder og konfigurere Gateway-indstillingerne. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > System > Enterprise Integration > SMS og udfyld indstillingerne beskrevet i SMS-indstillinger.

Konfigurer lifecycle-notifikationer

Lifecycle-notifikationer lader dig levere meddelelser efter specifikke begivenheder under en enheds lifecycle, inklusiv tilmelding og afmelding.

Denne valgfrie indstilling kan konfigureres ved at gå til Enheder > Livscyklus > Indstillinger > Notifikationer og angive følgende valgmuligheder for følgende afsnit.

 • Enhed afmeldt – Send en e-mailnotifikation, når en enhed er blevet afmeldt.
 • Enhed tilmeldt – Send en e-mailnotifikation, når en enhed er blevet tilmeldt.
 • Enheden kan ikke tilmeldes på grund af tilmeldingsbegrænsning – Send en e-mail, hvis en enhed ikke kan tilmeldes på grund af tilmeldingsbegrænsning. Du kan konfigurere denne adfærd ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding og vælge fanen Begrænsninger.
Indstilling Beskrivelse
Send e-mail til.
 • Ingen – Send ikke en e-mailbekræftelse ved blokering, tilmelding eller afmelding af en enhed.
 • Bruger – Send enhedsbrugeren en e-mailbekræftelse om blokering, tilmelding eller afmelding af en enhed.
  • CC – Send den samme e-mailbekræftelse til en e-mailadresse eller flere kommaseparerede e-mailadresser.
  • Meddelelsesskabelon – Vælg den ønsket meddelelsesskabelon fra rullemenuen. Du kan tilføje en ny meddelelsesskabelon eller redigere en eksisterende skabelon ved at vælge hyperlinket "Klik her...", der fører til siden med indstillinger for Enheder og brugere > Generelt > Meddelelsesskabeloner.
 • Administrator – Send en e-mailbekræftelse til Workspace ONE UEM-administratoren, og underret vedkommende om en blokering, tilmelding eller afmelding af enheden.
  • Til – Send den samme e-mailbekræftelse til én e-mailadresse eller flere kommaseparerede e-mailadresser.

Konfigurer tilmeldingsindstillinger under tilpasningsfanen

Du kan angive et ekstra niveau af slutbrugersupport, inklusive e-mail og telefonnummer, ved at konfigurere fanen Tilpasning. Dette supportniveau er nyttigt, når brugere af en eller anden grund ikke kan tilmelde deres enhed.

Du kan få adgang til fanen Tilpasning ved at gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding.

Indstilling Beskrivelse
Brug specifikke meddelelsesskabeloner til hver platform

Hvis indstillingen er aktiveret, kan du vælge en unik meddelelsesskabelon til hver platform.

Angivne link viser meddelelsesskabelon siden, hvilket lader dig begynde at oprette skabeloner med det samme.

Direkte tilmelding i Workspace ONE™ understøtter platformsspecifikke meddelelsesskabeloner.

E-mailadresse til tilmeldingssupport Indtast e-mail adresse for support.
Telefonnummer til tilmeldingssupport Indtast telefonnummer for support.
URL-adresse til post-tilmeldingslandingsside (kun iOS)

Du kan angive en URL-adresse til en post-tilmeldingsstartside, som slutbrugeren omdirigeres til ved fuldførelse af tilmelding. Denne URL-adresse kan være en virksomhedsressource, såsom virksomhedens hjemmeside eller en loginskærm, der fører til yderligere ressourcer.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter URL-adresser til landingssider efter tilmeldingen.

MDM-profilmeddelelse (kun iOS)

Dette tekstfelt bruges til at vise en meddelelse under tilmeldingen. Dette gælder kun for iOS-enheder. Du kan bestemme en meddelelse med maksimalt 255 tegn.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter kun MDM-profilmeddelelser i iOS.

Brug tilpassede MDM-apps Viser et link, som åbner siden App-gruppeliste. Dette link er mærket App-grupper.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter brugerdefinerede MDM-apps.