Fanen Gruppering lader dig vise og bestemme information om organisationsgrupper og gruppe-id'er for slutbrugere. Aktivér Gruppe-id-tildelingstilstand for at vælge, hvordan Workspace ONE UEM powered by AirWatch-miljøet tildeler gruppe-id'er til brugere.

Du kan få adgang til fanen Gruppering ved at gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding.

Indstilling Beskrivelse
Gruppe-id - tildelingstilstand

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter alle tildelingstilstande.

 • Standard – Vælg denne indstilling, hvis brugere er udstyret med gruppe-id'er til tilmelding. Gruppe-id anvendes til at bestemme hvilken organisationsgruppe bruger er tildelt.
 • Anmod bruger om at vælge gruppe-id – Aktivér denne indstilling for at tillade, at Directory Service-brugere kan vælge deres gruppe-id på en liste ved tilmeldingen. Sektionen Gruppe-id - tildeling viser en liste over tilgængelige organisationsgrupper og deres associerede gruppe-id'er. Denne liste kræver ikke, at du udfører en kortlægning af gruppetildeling, men betyder dog, at brugere potentielt kan vælge et forkert gruppe-id.
 • Vælg automatisk baseret på brugergruppe – Denne indstilling gælder kun, hvis du integrerer med brugergrupper. Aktiver denne indstilling for at sikre, at brugere automatisk tildeles organisationsgrupper ud fra deres Directory Service-gruppetildelinger.

  Sektionen Gruppe tildelingsindstillinger viser en liste over alle organisationsgrupper i miljøet samt deres associerede Directory Service-brugergrupper.

  Vælg knappen Rediger gruppetildeling for at redigere organisationsgruppens/brugergruppens tilknytninger og indstille hver enkelt gruppes rangorden.

  For eksempel, du har tre grupper: Executive, Salg og Global, hvilket er rangeret efter jobrolle. Alle er medlem af Global, så hvis du rangerer denne brugergruppe først, placeres alle dine brugere i én enkelt organisationsgruppe.

  Hvis du i stedet rangerer Ledere øverst, kan du være sikker på, at et lille antal personer i den pågældende gruppe anbringes i deres egen organisationsgruppe. Hvis du derimod rangerer Sælgere som nummer to, sørger du for, at alle salgsmedarbejdere placeres i en organisationsgruppe, der specielt vedrører salg. Rangerer du Global som den sidste, betyder det, at alle, der ikke allerede er tildelt en gruppe, placeres i en separat organisationsgruppe.

Tabel 1. Standard
Indstilling Beskrivelse
Standard-enhedsejerskab

Vælg standard-enhedsejerskabet for enhedstilmeldinger i den aktuelle organisationsgruppe.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter muligheden for at vælge et standardejerskab for enheder.

Standardrolle

Vælg de standardroller, der er tildelt til brugere i den aktuelle organisationsgruppe, som kan påvirke adgangen til selvbetjeningsportalen.

 1. Fuld adgang – Giver brugere adgang til SSP-funktioner på højere niveau, herunder installer/fjern profiler og apps, nulstil adgangskoder, send enhedsmeddelelser og skriveadgang til indhold.
 2. Basisadgang – Giver brugere adgang med minimal effekt. De kan registrere deres egen enhed, kun se (men ikke installere) profiler og apps, se deres egen konto og sende forespørgsler til eller finde deres enhed.
 3. Ekstern adgang – Brugere med ekstern adgang kan benytte de samme funktioner som brugere med basisadgang, men de har også skrivebeskyttet adgang til indhold på SSP'en, der udtrykkeligt deles med dem.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter muligheden for at vælge en standardrolle.

Standardhandling for inaktive brugere

Vælg den standardhandling, der påvirker Active Directory-brugere, hvis deres enheder bliver inaktive.

Behandling af konti er altid brugerorienteret over enhedsorienteret. Det betyder, at behandlingen, der anvendes på enheder, er baseret på indstillinger for OG, hvor brugeren, og ikke enheden, administreres.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter muligheden for at vælge en standardhandling for inaktive brugere.

Tabel 2. Brugergruppe - synkronisering
Indstilling Beskrivelse
Synkroniser brugergrupper i realtid for Workspace ONE

Workspace ONE kan synkronisere brugergrupper for en given bruger, da de kan registreres med UEM-konsollen.

Denne funktion er aktiveret som standard og er mest effektiv, når brugergrupper benyttes tit ved app-tildeling, profiltildeling, politiktildeling eller brugertilknytning.

Denne funktion kræver meget CPU-kraft, så medmindre dit brugsscenarie minder om det førnævnte, skal du deaktivere denne indstilling for at få en endnu bedre ydeevne og for at forhindre forsinkelser, mens appen Workspace ONE åbnes.

Tabel 3. Brugerrolle tilknytning
Indstilling Beskrivelse
Aktivér gruppebaseret mappetilknytning

Markér dette felt for at aktivere rangordnede tildelinger, der knytter en Directory-brugergruppe til en bestemt Workspace ONE UEM-rolle. Brugere, der tilhører en bestemt gruppe, får tildelt de tilhørende roller. De får den højest rangerende parring, hvis de tilhører mere end én gruppe.

Du kan redigere den rækkefølge, som rolletildelte brugergrupper rangeres med, ved hjælp af knappen Rediger tildeling.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter Directory-gruppebaseret tilknytning.