I fanen Valgfri prompt kan du vælge at anmode om at få vist yderligere enhedsoplysninger, eller du kan vælge at få vist valgfri meddelelser vedrørende tilmeldingen samt MDM-oplysninger til brugeren.

Du kan få adgang til fanen Valgfri prompt ved at gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding.

Indstilling Beskrivelse
Anmod om enhedsejerskabstype

Du kan anmode slutbrugeren om, at vælge ejerskabstypen for deres enhed. Ellers, konfigurer en standard ejerskabstype for enhed for den aktuelle organisationsgruppe.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter prompter for type af enhedsejerskab.

Vis velkomstbesked

Du kan vise en velkomstmeddelelse for dine slutbrugere på et tidligt tidspunkt i enhedstilmeldingsprocessen. Du kan konfigurere denne velkomstmeddelelses header og brødtekst ved at gå til System > Lokalisering > Lokaliseringseditor. Vælg derefter etiketterne "EnrollmentWelcomeMessageHeader" og "EnrollmentWelcomeMessageBody".

Vis MDM-installationsmeddelelse

Du kan vise en meddelelse for dine slutbrugere under enhedstilmeldingsprocessen. Du kan konfigurere denne MDM-installationsmeddelelses header og brødtekst ved at gå til System > Lokalisering > Lokaliseringseditor. Vælg derefter etiketterne "EnrollmentMdmInstallationMessageHeader" og "EnrollmentMdmInstallationMessageBody".

Hvis du vælger at tilpasse din egen header og brødtekst ved hjælp af lokaliseringseditoren, skal du sørge for at vælge "Tilsidesæt" i feltet Aktuel indstilling. Dermed sikrer du, at dine tilpasninger anvendes fremfor standardmeddelelserne.

Du kan ikke alene lave en éngangsændring af lokaliseringen, men også lave flere lokaliseringsændringer på én gang ved at uploade en redigeret fil med kommaseparerede værdier (CSV). Hent denne lokaliseringsskabelon-CSV-fil ved at gå til System > Lokalisering > Lokaliseringseditor og trykke på knappen Rediger. Rediger filen i henhold til dine præferencer for at lave flere lokaliseringsændringer samtidig, og upload den ved hjælp af det samme skærmbillede.

Aktiver tilmeldings e-mail prompt

Du kan anmode brugeren om at indtaste sine e-mail-legitimationsoplysninger i forbindelse med tilmeldingen.

Denne e-mail-tilmeldingsprompt anmoder om slutbrugerens e-mailadresse med henblik på at kunne udfylde dette felt i brugerposten automatisk. Disse data er nyttige for organisationer, der udruller e-mail til enheder ved hjælp af søgeværdien {EmailAddress}.

Aktiver anmod om enheds aktivnummer

Du kan anmode brugeren om at indtaste enhedens aktivnummer i forbindelse med tilmeldingen.

Direkte tilmelding til Workspace ONE understøtter e-mailanmodninger om tilmelding, men kun når Anmod om type af enhedsejerskab er aktiveret og kun for virksomhedsejede enheder.

Vis tilmelding overgangsmeddelelser (kun Android)

Du kan vise eller skjule tilmeldingsmeddelelser på Android-enheder.

Aktiver OOBE-statussporingssiden Aktiver denne indstilling for at se statussporingssiden under OOBE-tilmeldingen (Out of Box Enrollment), som viser enhedens klargøringsstatus og informerer brugeren om, hvilke apps, ressourcer og politikker der er installeret.
Aktiver gensidig TLS godkendelse for Windows Du kan tvinge Windows-enheder til at anvende slutpunkter, der er sikret med TLS Mutual Authentication, hvilket kræver yderligere opsætning og konfiguration. Kontakt support for at få hjælp.
Vis godkendelsesskærmmeddelelse (kun Windows)

Du kan give dine enhedsslutbrugere et tilpasset login-tip om, hvad de skal bruge for at tilmelde sig Workspace ONE UEM Console. Hvis deres tilmeldingsgodkendelse til UEM for eksempel er den samme som deres Active Directory-legitimationsoplysninger, så kan du inkludere det som et tip. Du kan også inkludere et link, som de kan klikke på for at få hjælp. Denne funktion understøttes på nuværende tidspunkt kun af Windows-enheder.

Du skal angive din egen lokalisering ved at inkludere oversættelser af tippet i samme tekstfelt.