Ligesom med enkeltbruger-staging giver flerbruger-staging (en "delt enhed") en it-administrator mulighed for at klargøre enheder, der skal benyttes af mere end én bruger.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Delt enhed.
 2. Vælg Tilsidesæt og fuldfør Gruppering sektionen.
  Indstilling Beskrivelse
  Gruppe-id tildelingstilstand

  Konfigurer enheder på en af tre måder:

  • Vælg Bed bruger om at angive organisationsgruppe for at kræve, at slutbrugeren indtaster et gruppe-id for en organisationsgruppe ved login.

   Med denne metode har du fleksibilitet til at kunne give adgang til indstillinger, apps og indhold for indtastet organisationsgruppe. Anvendes denne tilgang, er en slutbruger ikke begrænset til de indstillinger, apps og indhold for organisationsgruppen de er tilmeldt til.

  • Vælg Fast organisationsgruppe for at begrænse dine enheder til indstillinger og indhold for en enkelt organisationsgruppe.

   Hver slutbruger der logger på en enhed har adgang til samme indstillinger, apps og indhold. Den metode kan, for eksempel, være fordelagtig i detailhandel hvor ansatte anvender delte enheder for lignende opgaver såsom lageroptælling.

  • Vælg Brugergruppe organisationsgruppe for at aktivere funktioner baseret på begge brugergrupper og organisationsgrupper på tværs af dit hierarki.

   Når en slutbruger logger på en enhed, så har de adgang til specifikke indstillinger, apps og indhold baseret på deres tildelte rolle i hierarkiet. For eksempel, hvis en slutbruger er medlem af brugergruppen ’Salg’, hvilket er kortlagt til organisationsgruppen ’Standard adgang’. Når den slutbruger logger på enheden, vil enheden blive konfigureret med indstillinger, apps og indhold tilgængeligt for organisationsgruppen ’Standard adgang’.

   Du kan knytte brugergrupper til organisationsgrupper i UEM-konsollen. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding. Vælg fanen Gruppering og udfyld påkrævede oplysninger.

  Altid prompt for vilkår for anvendelse Beder slutbrugerne om at acceptere din aftale med Vilkår for anvendelse, før de logger ind på en enhed.
 3. Fuldfør afsnittet Sikkerhed, hvis det er relevant.
  Indstilling Beskrivelse
  Påkræv adgangskode for delt enhed (Kun for iOS-enheder)Kræv, at brugere skal oprette en adgangskode for delt enhed i selvbetjeningsportalen for at tjekke enheder ud. Denne adgangskode er forskellig fra en single sign-on adgangskode eller en adgangskode på enhedsniveau.
  Påkræv specialtegn Kræv anvendelse af særlige tegn i adgangskoden for delt enhed, deriblandt tegn som @, %, & osv.
  Minimums længde på adgangskode for delt enhed Indstil minimums tegnlængde på delt adgangskode.
  Udløbstidspunkt for adgangskode på delt enhed (i dage) Indstil tidslængde (i dage) inden delt adgangskode udløber.
  Behold delt enhed adgangskode for minimum tid (dage) Vælg den maksimale tid (i dage), hvor adgangskoden til delt enhed skal ændres.
  Anmod brugere om at ændre deres adgangskode for delt enhed x (dage) inden udløb

  (Kun for iOS-enheder) Vælg det antal dage, hvor brugeren modtager en påmindelse om at ændre sin adgangskode til en delt enhed, før den udløber.

  Få de bedste resultater ved at vælge en værdi, der er lavere end forskellen på udløbstidspunktet og den minimumtid, hvor du kan beholde adgangskoden til en delt enhed.

  Adgangskodehistorik Vælg det antal af adgangskoder, der skal huskes af systemet, hvilket giver et mere sikkert miljø og forhindrer brugeren i at genbruge tidligere adgangskoder.
  Auto logout Konfigurer en automatisk logout efter en bestemt periode.
  Auto-logout efter Vælg, hvor lang tid der skal gå, før funktionen Automatisk logout aktiveres, i Minutter, Timer eller Dage.
  iOS Single app-tilstand

  Markér dette felt for at konfigurere single app-tilstand, der låser enheden til en enkelt app, når en slutbruger logger ind på enheden.

  Hvis slutbrugere vil tjekke en iOS-enhed ud i single app-tilstand, skal de logge ind ved hjælp af deres legitimationsoplysninger. Når enheden er tjekket ind igen, så returnerer den til single app-tilstand.

  Aktivering af single app-tilstand vil også deaktivere hjem-knappen på enheden.

  Bemærk: Single app-tilstand gælder kun for overvågede iOS-enheder.
 4. Konfigurer indstillingerne for logout, hvis det er relevant.
  Indstilling Beskrivelse
  Ryd Android app-data Ryd app-data, når brugeren logger af en delt enhed (tjekker den ind).
  Geninstaller Android-apps Brug rullemenuen til at vælge, om du altid vil geninstallere app mellem brugere eller aldrig geninstallere app mellem brugere. For Android-udrulninger (ældre), kan du vælge at geninstallere app, hvis hubben ikke kan slette appdata mellem brugere.
  Ryd enhedsadgangskode for Android Denne indstilling bestemmer, hvorvidt den aktuelle Android-enhedsadgangskode slettes, når brugeren logger en enhed med flere brugere ud (tjekker ind).
  Tillad PIN-kode ved start Aktiver eller deaktiver Android Secure Startup, som kræver en indledende PIN-adresse for at starte enheden. Hvis det er deaktiveret, kan brugere ikke aktivere Secure Startup under oprettelse af adgangskode. Hvis Secure Startup allerede er deaktiveret, skal enheden være nulstillet til fabriksindstillingerne for at aktivere det. Denne funktion gælder kun for Android-enheder, der ikke har filbaseret kryptering.
  Ryd enhedsadgangskode for iOS Denne indstilling bestemmer, hvorvidt den aktuelle iOS-adgangskode slettes, når brugeren logger en enhed med flere brugere ud (tjekker ind).
 5. Vælg Gem.

Næste trin

Få specifikke oplysninger om klargøring af enheder i forbindelse med staging af enheder til enkeltbrugere og flere brugere i emnerne Staging af enhed til enkeltbruger og Staging af enhed til flere brugere.