I de få tilfælde, hvor profiler ikke installeres på de udvalgte enheder, vises en specifik årsag på skærmen Vis enheder.

Fremgangsmåde

  1. Gå til Ressourcer > Profiler og grundlinjer > Profiler, og se listen, der vises.
  2. Gennemse Installeret status-kolonnen, og vælg det antal links, der vises til højre for indikatorikonerne, for at åbne Vis enheder-skærmen. For oplysninger om indikatorikonerne skal du se Installationsstatus-definitioner i Enhedsprofil-listevisning.

    Dette skærmbillede viser skærmen Vis enheder med et par enheder, der skal have en profil installeret.

    Vis enheder - <profilnavn> -skærmen vises.
  3. (Valgfrit) Genererer en fil med kommaseparerede værdier (CSV) af hele siden Vis enheder ved at vælge ikonet Eksporter (Ikonet Eksporter har form som en blå boks med en pil, der peger mod nordøst.).
    Excel kan bruges til at læse og analysere CSV-filen.
  4. (Valgfrit) Tilpas, hvilke kolonner på siden Vis enheder du ønsker skal være synlige ved at vælge ikonet Tilgængelige kolonner (Ikonet Tilgængelige kolonner er formet som en hammer og skruenøgle.).