Brugerdefineret attribut-funktion til batchimport i Workspace ONE UEM powered by AirWatch lader dig indlæse flere brugerdefinerede attributter og tilsvarende værdier i systemet ad gangen. I skabelonerne svarer hver kolonne til en brugerdefineret attribut, og hver række svarer til deres forskellige parametre.

Med skabelonerne kan du importere brugerdefinerede attributter på forskellige måder og med forskellig information.

Advarsel: Syntaksen i hver skabelons første kolonne skal gentages korrekt. Hvis der ikke anvendes korrekt syntaks, kan det medføre problemer i databasen og resultere i datatab.

Skabelontyper

 • Brugerdefineret attribut skabelon - Lader dig definere et brugerdefineret attribut og dens indstillinger.

  Dette skærmbillede viser et eksempel på en brugerdefineret attributskabelon, delvist fuldført.

 • Brugerdefineret attribut værdi skabelon - Lader dig definere værdier for foruddefinerede brugerdefinerede attributter.

  Skærmbilledet viser et eksempel på en brugerdefineret skabelon til attributværdier.

 • Enhed brugerdefineret attribut værdier - Lader dig definere værdier for foruddefinerede brugerdefinerede attributter for individuelle enheder baseret på krydsreference (Xref) af værdi Xref værdier bestemmer individuelle enheder der modtager værdien for hvert brugerdefineret attribut.

  Dette skærmbillede viser et eksempel på enhedens brugerdefinerede skabelon til attributværdier.

  1. Enheds-id (Workspace ONE UEM tildelt enheds-id ved tilmelding af enheden)
  2. Serienummer
  3. UDID
  4. MAC-adresse
  5. IMEI-nummer

Gem filen som en .csv-fil, før du importerer den.