Med brugerdefinerede attributter kan du udtrække bestemte værdier fra en styret enhed i Workspace ONE UEM powered by AirWatch og bruge dem til som tildelingskriterier for produkter. Du kan også konfigurere regler, der flytter enheder til organisationsgrupper baseret på attributværdier.

Bemærk: Brugerdefinerede attributter (og regelgenerator) kan kun konfigureres og anvendes ved organisationsgrupper på kundeniveau. Find oplysninger om tilgængelige indstillinger for regler om tildeling af enheder baseret på brugerdefinerede attributter i Aktivér enhedstildelinger fra Vejledningen til administration af enhederdocs.vmware.com.

Database over brugerdefinerede attributter

Brugerdefinerede attributter gemmes som XML-filer og i Workspace ONE Intelligent Hub-databasen, der er lagret på enheden. Når databasen anvendes, sendes der periodisk brugerdefinerede attributter til Workspace ONE UEM som stikprøver med henblik på registrering af aktiver for nøgle-/værdipar.

Hvis en post i enhedsdatabasen er konfigureret med "Opret attribut" = SANDT, henter Workspace ONE Intelligent Hub automatisk navnet og værdien, som er sendt med eksemplet på brugerdefinerede attributter. Nøgle-/værdiparret vises på siden Enhedsoplysninger for enheden under fanen Brugerdefinerede attributter.

Bemærk: Brugerdefinerede attributværdier kan ikke returnere følgende specialtegn: / \ " * : ; < > ? |. Hvis et script returnerer en værdi, der indeholder disse tegn, rapporteres værdien ikke i konsollen. Fjern disse tegn fra scriptets output.