Når din enhed opretter forbindelse til Wi-Fi, mens den er styret af Workspace ONE UEM powered by AirWatch, godkender og installerer enheden automatisk profiler, apps, politikker og produktklargøringer, som er specifikke for den OG, som du har valgt.

Du kan også definere regler baseret på brugerdefinerede attributter. Når en enhed tilmeldes med en tildelt attribut, tildeler reglen enheden til den konfigurerede organisationsgruppe. Enheden kan også tildeles i tilfælde af, at enheden modtager en produktklargøring, der indeholder en kvalificerende brugerdefineret attribut.

Enhedstildelinger kan kun konfigureres ved en underordnet organisationsgruppe.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Organisationsgrupper > Netværksområder.
  Indstillingen Netværksområder bliver først synlig, når du aktiverer enhedstildelinger. Hvis du ikke kan finde "Netværksområder" i navigationsstien Organisationsgrupper, kan du få flere oplysninger i Aktivér enhedstildelinger.
 2. For at tilføje et enkelt IP-adresseinterval skal du vælge Tilføj netværksinterval. På siden Tilføj/Rediger netværksinterval skal du udfylde følgende indstillinger og derefter vælge Gem.
  Tabel 1. Tilføj netværksområde
  Indstilling Beskrivelse
  Start IP-adresse Indtast den højeste ende af netværksintervallet.
  Slut IP-adresse Indtast den laveste ende af netværksintervallet.
  Organisationsgruppenavn Indtast navnet på den organisationsgruppe, som enheder flyttes til, når netværksintervallet indtastes. Denne indstilling er kun synlig, hvis netværkstildelingens Type er "Organisationsgruppe efter IP-interval".
  Brugernavn Indtast det brugernavn, som enheder registreres til, når netværksintervallet indtastes. Denne indstilling er kun synlig, hvis netværkstildelingens Type er "Brugernavn efter IP-interval".
  Beskrivelse Tilføj eventuelt en let genkendelig beskrivelse af netværksintervallet.
  Overlappende netværksintervaller resulterer i meddelelsen "Lagring slog fejl, netværksinterval eksisterer".
 3. Hvis du har flere netværksintervaller at tilføje, kan du spare tid ved at vælge Batchimport.
  1. På siden Batchimport skal du vælge linket Download skabelon for denne batchtype for at få vist og downloade skabelonen for bulkimport i CSV-format.
  2. Åbn CSV-filen. CSV-filen indeholder flere kolonner, der svarer til valgmulighederne på siden Tilføj netværksrækkevidde. Indtast organisationsgruppe-ID i kolonnen "OrganisationGroup" i stedet for organisationsgruppens navn.
   Bemærk: Du kan identificere gruppe-ID'et for enhver organisationsgruppe ved 1) at flytte til OG'en, som du vil identificere, og 2) at lade markøren hvile over OG-etiketten, der så viser et pop op-vindue med gruppe-ID'et.

   Bemærk: En CSV-fil (med kommaseparerede værdier) er blot en tekstfil, hvis filnavn er blevet ændret fra "TXT" til "CSV". Den lagrer tabellariske data (tekst og tal) i almindelig tekst. Hver linje eller række i filen er en datapost. Hver post indeholder et eller flere felter, som er adskilt med kommaer. Den kan åbnes og redigeres med alle tekstredigeringsprogrammer. Den kan også åbnes og redigeres i Microsoft Excel.
  3. Når du åbner CSV-skabelonen, kan du se, at eksempler på data er tilføjet i hver enkelt kolonne i skabelonen. Eksempler på data vises for at informere dig om, hvilke data der er påkrævet, og hvilket format de skal være i. Undgå at afvige fra det format, der præsenteres af stikprøvedataene. Udfyld denne skabelon ved at udfylde hver af de påkrævede kolonner for hvert netværksinterval, som du vil tilføje.
  4. Importer den udfyldte skabelon ved hjælp af siden Batch Import.
  5. Vælg Gem.
  Skærmbilledet viser skærmbilledet Batchimport for indstillingen for netværksinterval.