Enhedstildelinger lader dig flytte enheder på tværs af organisationsgrupper (OG) og brugernavne baseret på netværkets IP-adresseinterval (internetprotokol) eller brugerdefinerede attributter. Det er et alternativ til at organisere indhold efter brugergrupper i Workspace ONE UEM powered by AirWatch.

I stedet for at administratorer flytter enheder manuelt mellem organisationsgrupper, kan du indstille konsollen til at flytte enheder automatisk, når den opretter forbindelse til den Wi-Fi-forbindelse, du definerer. Du kan også flytte enheder baseret på de brugerdefinerede attributregler, du definerer.

En typisk use case for enhedstildelinger er en bruger der regelmæssigt ændre roller og påkræver specialiserede profiler og apps for hver rolle.

Du skal vælge mellem implementering af Brugergrupper og Enhedstildelinger til flytning af enheder, eftersom Workspace ONE UEM powered by AirWatch ikke understøtter begge funktioner på samme enhed.