Du kan bruge Workspace ONE UEM powered by AirWatch til at redigere en enhedsprofil, der allerede er installeret på enheder i din flåde. Der er to former for ændringer du kan foretage på enhedsprofiler.

  • Generelt – Generelle profilindstillinger bruges til at styre profilens distribution: hvordan profilen tildeles, hvilken organisationsgruppe den styres fra, hvilken smart-gruppe den tildeles/ekskluderes fra.
  • Nyttelast – Profilindstillinger for nyttelast påvirker selve enheden: adgangskodekrav, enhedsbegrænsninger såsom kamerabrug eller screenshots, Wi-Fi-konfigurationer, VPN m.fl.

Eftersom enhedens operative funktionalitet ikke påvirkes, kan ændringer til Generelt normalt udføres, uden at profilen behøver genudgives. Lagring af disse ændringer vil resultere i at profilen kun bliver pushet til enheder der ikke allerede er tildelt til profilen.

Ændringer i Nyttelast skal imidlertid altid genudgives til alle enheder, både nye og eksisterende, eftersom selve enhedens operation påvirkes.