Når det er udstedt, gør Workspace ONE UEM powered by AirWatch det muligt at administrere udrullede digitale certifikater ved hjælp af Certifikatlistevisning. Administratorer kan se og sortere certifikater efter enhed, autoritet, bruger, profil, udstedelsesdato, osv.

Certifikatlistevisningen giver en oversigt over udrullede certifikater samt mulighed for at forny eller tilbagekalde certifikater individuelt eller i bulk. Find og tilbagekald alle digitale certifikater fra en deaktiveret bruger/enhed, eller forny/roter alle Wi-Fi-godkendelsescertifikater før en compliance-styret udløbsdato.

Fremgangsmåde

  1. Start processen ved at gå til Enheder > Certifikater > Listevisning.
  2. Identificer og vælg de digitale certifikater som du ønsker at forny eller tilbagekalde ved at indsætte en eller flere mærker i tomme afkrydsningsfelter.
  3. Vælg den handlingsknap, som du ønsker at anvende handlingen for de valgte certifikater på.
    • Forny
    • Tilbagekald