Når Directory Service-integrationen er konfigureret i Workspace ONE UEM, overføres de nedarvede tilmeldingsindstillinger til Directory Service-konti fra den organisationsgruppe (OG), hvor Directory Service er konfigureret. Basiskonti overholder derimod de lokale indstillinger, deriblandt tilsidesættelser.

Diagrammet viser en simpel organisationsgruppemodel for en overordnet og en underordnet organisationsgruppe.

Ved at tage ovennævnte organisationsgruppemodel som et eksempel, kan du antage, at indstillingen Enterprise-sletning af enheder for brugere, der er fjernet fra konfigurerede grupper, er aktiveret på OG’en ved navn navnet ’Kunde’.

I dette tilfælde kan Directory-tilmeldingsbrugere i den Sales01-underordnede OG opleve, at indholdet på deres enheder slettes, når de forlader en konfigureret gruppe, selvom begrænsningen af tilsidesættelse er konfigureret i den pågældende OG. Dette gælder også, selv om disse konti har tilknyttede enheder, som er tilmeldt på en anden OG, fordi tilmeldingsindstillingerne er brugerbaserede, ikke enhedsbaserede.

Men i det samme tilfælde vil enheder i gruppen grundlæggende tilmeldingsbrugere i Sales01-OG, som forlader en konfigureret gruppe, ikke blive slettet. Dette skyldes, at grundlæggende tilmeldingsbrugere i Sales01 ikke er en del af den Directory Service-integrerede OG, og derfor overholder de den tilsidesatte tilmeldingsbegrænsning.