Profilindstillinger for nyttelast inkluderer ændringer, der påvirker selve enheden: adgangskodekrav, enhedsbegrænsninger såsom brug af kamera eller screenshots, Wi-Fi-konfigurationer, VPN m.fl.

Med knappen Tilføj version kan du oprette en nyere version af profilen, hvor indstillingerne for Nyttelast kan redigeres.

Fremgangsmåde

  1. Aktiver redigeringsfunktionen for Nyttelast, der påvirker enhedens funktionalitet, ved at vælge knappen Tilføj version.

    Hvis du trykker på Tilføj version og gemmer dine ændringer, genudgives enhedsprofilen til alle enheder, den er tildelt til. Denne genudgivelse omfatter enheder, som allerede har profilen.

    Få en trinvis vejledning til, hvordan du konfigurerer en bestemt Nyttelast, i den relevante Platformsvejledning på docs.vmware.com.

  2. Efter fuldførelse af ændringer til Nyttelast skal du vælge Gem & udgiv for at anvende profilen på alle tildelte enheder.

Resultater

Skærmen Vis enhedstildelinger vises, hvorfra du kan bekræfte listen over aktuelt tildelte enheder. Få flere oplysninger i Vis enhedstildeling, Enhedsprofil.