Før du kan flytte enheder på tværs af organisationsgrupper (OG) og brugernavne baseret på en internetprotokol (IP) eller brugerdefineret attribut, skal du først aktivere enhedstildelinger i Workspace ONE UEM powered by AirWatch. Enhedstildelinger kan kun konfigureres ved en underordnet organisationsgruppe.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Avanceret, og vælg Tilsidesæt eller Nedarvet for Aktuel indstilling, alt efter hvilke behov du har.
  Skærmbilledet viser Enheder og brugere > Generelt > Avanceret indstilling, der gør det muligt at aktivere enhedstildelinger.
 2. Vælg Aktiveret under indstillingen Enhedstildelingsregler.
 3. Vælg Type af styring.
  • Organisationsgruppe efter IP-interval – Flytter enheden til en specificeret organisationsgruppe, når enheden bevæger sig ud af ét Wi-Fi-netværksinterval og ind i et andet. Denne flytning udløser et automatisk push af profiler, apps, politikker og produkter.
  • Organisationsgruppe efter brugerdefineret attribut – Flytter enheden til en organisationsgruppe baseret på brugerdefinerede attributter.

   Brugerdefinerede attributter lader administratorer udtrække bestemte værdier fra en styret enhed og returnere dem til Workspace ONE UEM Console. Du kan også tildele attributværdier til enheder for at anvende produktklargøring og enhedssøgeværdier.

   • Når indstillingen Organisationsgruppe efter brugerdefineret attribut er aktiveret, er der et link tilgængeligt med titlen Klik her for at oprette brugerdefineret attribut baseret på tildelingsregel. Når dette link vælges, åbnes der en ny fane i browseren. Denne fane viser siden Tilpasset attribut tildelingsregler, hvor du kan oprette dine egne attributtildelingsregler. Få flere oplysninger i Tildel organisationsgrupper ved hjælp af brugerdefinerede attributter.
  • Brugernavn efter IP-interval – Når en enhed forlader ét netværk og går ind i et andet, skifter enheden brugernavne i stedet for at flytte til en anden OG. Denne ændring af brugernavn udløser samme push af profiler, apps, politikker og produkter som et OG-skift. Denne indstilling er for kunder med begrænset mulighed for at oprette organisationsgrupper og tilvejebringer en alternativ måde at udnytte enhedstildelingsfunktionen på.
   Vigtigt: Hvis du ønsker at ændre tildelingen Type på en eksisterende tildelingskonfiguration, skal du slette alle eksisterende definerede intervaller. Fjern IP-intervaltildelinger ved at gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Organisationsgrupper > Netværksområder. Fjern brugerdefinerede attributtildelinger ved at gå til Enheder > Klargøring > Brugerdefinerede attributter > Regler for tildeling af brugerdefinerede attributter.
 4. Vælg indstillinger for Enhedsejerskab. Kun enheder med valgte ejerskabstyper er tildelt.
  • Virksomhed – dedikeret
  • Virksomhed – delt
  • Medarbejderejet
  • Udefineret
 5. Du kan tilføje et netværksinterval ved at vælge linket Klik her for at oprette et netværksinterval.
  Alternativt kan du besøge denne side ved at gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Organisationsgrupper > Netværksområder. Indstillingen til valg af Netværksintervaller er kun synlig, hvis Enhedstildelinger er aktiveret for den Organisationsgruppe, du er i, når du besøger denne placering. Få flere oplysninger i Definer enhedens tildelingsregel eller netværksinterval.
  Når dette er valgt, vises siden Netværksintervaller.
 6. Vælg Gem, når alle indstillingerne er angivet.