Du kan oprette en grænse for antallet af tilmeldte enheder i en organisationsgruppe (OG). Ved at indføre en sådan grænse hjælper dig med at styre din udrulning ved at forhindre dig i at overskrive antallet af gyldige tilmeldinger.

Denne enhedsgrænse kan oprettes på enhver type OG (global, kunde, partner). Når der er angivet en grænse i en organisationsgruppe, kan der ikke indstilles en anden grænse et andet sted i samme OG-gren. Du kan angive en anden grænse for en tilmeldt enhed, men kun hvis du angiver den i en separat OG-gren.

Diagrammet viser et hierarkitræ for en organisationsgruppe med en vellykket begrænsning af tilmeldte enheder på grund af den måde, hvorpå begrænsningen blev anvendt for adskilte grene. Diagrammet viser et hierarkitræ for en organisationsgruppe med en mislykket begrænsning af tilmeldte enheder på grund af den måde, hvorpå begrænsningen blev anvendt for samme gren.