Hvis du overvejer slutbrugertilmelding, er der andre ting, du bør overveje ud over fordele og ulemper ved basisbrugere vs. Directory-brugere.

Få oplysninger om fordele og ulemper ved basisbrugere vs. Directory-brugere i Basal tilmelding vs. Directory Services-tilmelding.

1. overvejelse: Hvem kan tilmelde sig?

Under besvarelse af dette spørgsmål, overvej følgende.

  • Er formålet med din MDM-udrulning at administrere enheder for alle brugere i din organisation ved eller under den basis-DN*, du har konfigureret? Hvis dette er tilfældet, er den nemmeste måde at lade alle dine brugere tilmelde sig på at sikre, at afkrydsningsfelterne Begræns tilmelding er fravalgt.

    Du kan tillade, at alle brugere tilmelder sig under den indledende udrulning, og efterfølgende kan du begrænse tilmeldingen for at forhindre, at ukendte brugere tilmelder sig. Idet din organisation tilføjer nye medarbejdere eller medlemmer til eksisterende brugergrupper, synkroniseres og flettes disse ændringer.

  • Er der visse brugere eller grupper, der ikke skal inkluderes i MDM? Hvis dette er tilfældet, skal du enten tilføje brugere en af gangen eller batchimportere en CSV-fil (med kommaseparerede værdier), der kun indeholder relevante brugere.

Hvis du ønsker at begrænse bestemte brugere og grupper, se Konfigurer tilmeldingsbegrænsninger.

2. overvejelse: Hvor tildeles brugere?

En anden ting, du bør overveje, når Workspace ONE UEM-miljøet integreres med Directory Services, er, hvordan du vil tildele Directory-brugere til organisationsgrupper under tilmeldingen. Under besvarelse af dette spørgsmål, overvej følgende.

  • Har du oprettet en organisationsgruppestruktur der logisk kortlægger dine directory service grupper? Du skal fuldføre denne opgave, før du kan redigere brugergruppetildelinger.
  • Hvis dine brugere tilmelder deres egne enheder, er muligheden for at vælge et gruppe-id fra en liste en enkel løsning. Menneskelige fejl er en faktor i denne enkelhed, og kan føre til forkerte gruppetildelinger.

Du kan automatisk vælge et gruppe-id baseret på brugergruppe eller lade brugere vælge et gruppe-id fra en liste. Disse indstillinger for Gruppe-id-tildelingstilstand kan vælges ved at gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding og vælge fanen Gruppering.

Hvis du ønsker at konfigurere indstillinger for gruppe-id, se Konfigurer tilmeldingsindstillinger på grupperingsfane.

* Det basale DN (entydigt navn) er det punkt, hvor serveren søger efter brugere. Et entydigt navn er et navn, der unikt identificerer en post i mappen. Hver post i mappen har et DN.