Det kan være praktisk at oprette en liste over enheder, hvis du har en blanding af virksomhedsejede enheder og medarbejderejede enheder, som medarbejderne selv tilmelder. Når tilmeldingen starter, konfigureres ejerskabstypen for de enheder, du identificerede som virksomhedsejede, automatisk ud fra dine valg. Derefter kan du konfigurere alle de medarbejderejede enheder, som ikke er på listen, så de tilmeldes således, at ejerskabstypen er medarbejderejet.

Følgende procedure beskriver, hvordan du importerer en liste over forhåndsgodkendte virksomhedsenheder. Du kan anvende ejerskabstypen "virksomhedsejet" automatisk efter tilmelding, også selvom du har en begrænsning, der automatisk vælger ejerskabstypen "medarbejderejet".

Begrænsninger for en åben tilmelding tillader eller blokerer derimod udtrykkeligt tilmeldingen for enheder, der matcher parametre, som du identificerer, herunder platform, model og operativsystem.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Enheder > Livscyklus > Tilmeldingsstatus, vælg Tilføj, og vælg derefter Batchimport, hvorefter skærmbilledet Batchimport vises.
  Du kan også vælge Tilføj og derefter Hvidlistede enheder for at indtaste op til 30 hvidlistede enheder ad gangen efter IMEI-, UDID- eller serienummer. Du kan også vælge enten virksomhedsejet eller virksomhedsdelt som Ejerskabstype.
 2. Indtast et Batchnavn og en Batchbeskrivelse, og vælg Tilføj hvidlistet enhed som Batchtype.
 3. Vælg linket med titlen "Download skabelon med et eksempel på hvidlistede enheder", og gem denne skabelon med kommaseparerede værdier (CSV) i en mappe, som du har adgang til. Rediger denne CSV-fil med Excel for at tilføje alle de enheder, som du vil hvidliste, og gem filen.
 4. Tryk på Vælg fil, og vælg den gemte CSV-fil.
 5. Vælg Import for at importere disse enhedsoplysninger til din hvidliste.
 6. Indstil typen Standard enhedsejerskab til medarbejderejet for al åben tilmelding.
  1. Gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding, og vælg fanen Gruppering.
  2. Vælg Medarbejderejet som Standard enhedsejerskab.
  3. Vælg den Standardrolle, der er tildelt brugeren, og som bestemmer det adgangsniveau, brugeren har i selvbetjeningsportalen (SSP).
  4. Vælg Standardhandling for Inaktive brugere, som bestemmer, hvad der skal ske, hvis brugeren markeres som inaktiv.
  5. Vælg Gem.