Du kan logge på og af en iOS-enhed, der deles af flere brugere.

Fremgangsmåde

  1. Kør Workspace ONE Intelligent Hub på enheden.
  2. Indtast slutbrugerens legitimationsoplysninger.

    Hvis enheden allerede er logget på Workspace ONE Intelligent Hub, bliver brugerne bedt om at indtaste en SSO-adgangskode. Hvis enheden ikke er logget på, vil du blive bedt om at indtaste et brugernavn og en adgangskode. De profiler, der tildeles til hver bruger, pushes ned baseret på Smart-gruppen og brugergruppetilknytningen.

    Bemærk: Hvis Anmod bruger om organisationsgruppe er aktiveret, skal slutbrugerne indtaste et gruppe-id, før de kan logge ind på en enhed.
  3. Vælg Login, og acceptér Vilkår for anvendelse.
    Bemærk: Hvis brugerne bliver bedt om at indtaste en adgangskode, kan de oprette en i selvbetjeningsportalen. Disse adgangskoder er underlagt en udløbsperiode. Når udløbsperioden er tæt på, vil Workspace ONE Intelligent Hub bede brugerne om at ændre adgangskoden på enheden. Hvis brugerne ikke ændrer deres adgangskode, før den udløber, skal de gå tilbage til selvbetjeningsportalen for at oprette en anden adgangskode.

Næste trin

For at logge ud af en iOS-enhed skal du køre Workspace ONE Intelligent Hub og vælge Log ud nederst.