Selvom registrering af en enkelt enhed ad gangen er bedst, når du vil tilføje et lille antal enheder, er batchimport bedst, hvis du skal registrere hundredvis af enheder.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Konti > Brugere > Listevisning eller Enheder > Livscyklus > Tilmeldingsstatus.
  1. Vælg Tilføj og derefter Batchimport for at åbne skærmbilledet Batchimport.
 2. Udfyld hvert af de påkrævede indstillinger: Batchnavn, Batchbeskrivelse og Batchtype.
  I indstillingen Batchfil (.csv) er der en liste med opgavebaserede skabeloner, som du kan bruge til at indlæse flere brugere og deres enheder på en gang.
 3. Vælg den relevante download-skabelon, og gem filen med de kommaseparerede værdier (CSV) i en tilgængelig mappe.
 4. Find den gemte CSV-fil, åbn den med Excel, og indtast alle relevante oplysninger om hver enkelt enhed, som du vil importere.
  Alle skabeloner er udfyldt på forhånd med eksempler på indtastninger, der viser, hvilken type oplysning (og dennes format) der skal placeres i hver enkelt kolonne. Felter i CSV-filen, der er vist med stjerner (*), skal udfyldes.
 5. Gem den udfyldte skabelon som en CSV-fil. I UEM-konsollen skal du vælge Vælg fil i formularen Batchimport, navigere til den sti, hvor du har gemt den udfyldte CSV-fil, og vælge den.
 6. Vælg Gemfor at fuldføre registreringen for alle oplistede brugere og deres tilsvarende enheder.