Siden Vis enheder anvendes til at vise compliance-oplysninger for hver enhed, der er tildelt den valgte politik. Denne side vises, når du vælger et hyperlinktal i kolonnen for listevisning af compliance-politik med navnet Compliant / Ikke-compliant / Afventer / Tildelt.

Filtrer listen blandt disse fire statusser ved at vælge fra rullemenuen Status. Statussen Tildelt er summen af statusserne Compliant, Ikke-Compliant og Afventer.

Dette skærmbillede viser siden Vis enheder med tre enheder med en sikkerhedsrettelse i forskellige faser af compliance.

Der er tre enhedsstatusser i kolonnen Status.

  • Compliant – Den tildelte compliance-politik har fastslået, at enheden er compliant.
  • Ikke-compliant – Den tildelte compliance-politik har fastslået, at enheden er ikke-compliant.
  • Afventer – Compliance-politikken er sat til at blive tildelt til den nyligt tilmeldte enhed.

Du kan også bekræfte C/E/S (ejerskab) for enheden, Platform/OS/model, Organisationsgruppe, Sidste compliance-tjek, Næste compliance-tjek og Handlinger foretaget. Kolonnen Handlinger foretaget angiver en liste over de handlinger, som er blevet foretaget for at håndtere ikke-compliante enheder.

Du kan også vælge at re-evaluere compliance for en specifik enhed. Brug compliance engine, og genrapporter compliancestatus på enheden ved at vælge Genevaluer compliance (Knappen Genevaluer compliance er formet som et par pile, der er vinkelrette og peger mod hinanden og udgør således en cyklus.).