Du kan beskytte dig selv mod omfattende sletning af enheder og virksomhedssletninger ved at indstille en tærskelværdi for sletning i Workspace ONE UEM powered by AirWatch.

Fjernsletning af en enhed med privilegeret virksomhedsindhold, kaldet Enterprise-sletning, er et trin, der kan udføres, når en enhed mistes eller er blevet stjålet. Dette er en sikkerhedsforanstaltning imod truslen for at virksomhedsindhold kommer i kontakt med konkurrenter. Sletning af enhed er muligvis mere destruktiv og fjerner alt indhold, indtil enheden vender tilbage til fabrikstilstand.

Der er dog omstændigheder, hvor planlagte processer såsom Compliance Engine og andre automatiserede direktiver sletter flere enheder. Ud over automatiske sletninger kan en utilsigtet sletning, der igangsættes af en administrator, være problematisk. Som administrator kan det være, at du ønsker at blive informeret, når en sådan handling igangsættes, og få mulighed for at gribe ind.

Konfigurer indstillinger for sletningsbeskyttelse ved at definere en sletningsgrænse, hvilket er et minimum antal enheder der kan slettes i et bestemt tidsrum. Hvis mere end 10 enheder f.eks. bliver slettet indenfor 20 minutter, så kan du automatisk sætte alle fremtidige sletninger på pause, indtil du har valideret sletningskommandoerne.

Du kan gennemgå sletningslogfiler for at se hvornår enheder blev slettet og af hvilken grund. Efter gennemgang af informationen kan du acceptere eller afvise kommandoer og låse op for systemet for at nulstille tælleren.