Du kan slette en tilmeldt enhed fra Workspace ONE UEM Console.

Sletning af en enhed fjerner enheden fra enhedslistevisningen, hvilket udelukker den fra alle enhedens styringsfunktioner og -features. Dog er en slettet enhed stadig registreret i UEM-konsollen og bliver føjet til hvidlisten. Denne tilføjelse betyder, at den slettede enhed nemt kan tilmeldes igen. En enhed kan forblive i denne tilstand på ubestemt tid. Du kan have op til cirka 150.000 enheder på denne hvidliste. Kontakt supportafdelingen, hvis du har brug for flere enheder end dette antal.

Du kan når som helst fjerne registreringsposten for enhver hvidlistet enhed, hvilket gør enheden usynlig og ukendt for UEM-konsollen. En enhed med denne tilstand kan tilmeldes på en senere dato.

Du kan også vælge at fjerne enheden fra hvidlisten og føje den til en sortliste, så enheden ikke kan tilmeldes i fremtiden og reelt bandlyses fra din flåde.

Få flere oplysninger om forbudt-listning og tilladt-listning af enheder i Forbudt-listning og tilladt-listning af enhedsregistrering.

Du kan slette en enhed fra Enhedslistevisningen eller Enhedsdetaljevisningen.
  1. Gå til Enheder > Listevisning, og vælg den enhed, du vil slette, ved at klikke på afkrydsningsfeltet til venstre for enhedslisten.
    1. Nogle enheder kan ikke slettes fra listevisningen. Hvis du vil slette en sådan enhed, skal du gå til Enheder > Listevisning og i stedet vælge Enhedsnavn i kolonnen Generelle oplysninger. Denne handling viser Detaljevisning. Et Forventet navn er den etiket, som du tildeler en enhed for at hjælpe dig med at skelne mellem enheder af samme mærke og model.
  2. Find knappen Flere handlinger og vælg den.
  3. Vælg Slet enhed og vælg derefter OK på bekræftelsesprompten.

Resultater: posten Enhedslistevisning for den slettede enhed inkluderer "sletning"-indikatoren.