Overvej at implementere digitale certifikater for at sikre din virksomheds aktiver. Certifikater tilbyder bedre stabilitet, sikkerhed og godkendelse hvilket adgangskoder ikke kan opfylde. Workspace ONE UEM løser dette problem med at sikre sikkerheden i hele en enheds livscyklus ved hjælp af digitale certifikater.

Da følsomt virksomhedsindhold mobilitet bliver normen, bliver det mere sandsynligt at der oprettes uautoriseret adgang og skadelige trusler. Selvom du beskytter din virksomheds e-mail, Wi-Fi og virtuelle private netværk (VPN) med stærke adgangskoder, er din infrastruktur stadig sårbar over for hackere, ordbogsangreb og medarbejderfejl.

Tilbagekald eller forny digitale certifikater

Når de er udstedt, sætter Workspace ONE UEM dig i stand til at styre udrullede digitale certifikater ved hjælp af Certifikatlistevisning. Administratorer kan se og sortere certifikater efter enhed, autoritet, bruger, profil, udstedelsesdato, osv. Du kan tilbagekalde og forny certifikater individuelt eller flere ad gangen.

Certifikatlistevisningen giver en oversigt over udrullede certifikater samt mulighed for at forny eller tilbagekalde certifikater individuelt eller i bulk. Find og tilbagekald alle digitale certifikater fra en deaktiveret bruger/enhed, eller forny/roter alle Wi-Fi-godkendelsescertifikater før en compliance-styret udløbsdato.

  1. Start processen ved at navigere til Enheder > Certifikater > Listevisning.
  2. Identificer og vælg de digitale certifikater som du ønsker at forny eller tilbagekalde ved at indsætte en eller flere mærker i tomme afkrydsningsfelter.
  3. Vælg den handlingsknap, som du ønsker at anvende handlingen for de valgte certifikater på.
    • Forny certifikat
    • Tilbagekald certifikat

Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Avanceret for at indstille tidsindstillinger for enhedsinaktivitet, tilbagekaldelsestid og aktivere eller deaktivere stikprøvebaseret tilbagekaldelse. Få flere oplysninger på siden dokumentation om indstillinger.

Certifikat integrationsressourcer

Hver af certifikatdokumenterne, der accepteres af Workspace ONE UEM, er beskrevet under Integrationer af certifikatautoritet.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon