Forbudt-listning og tilladt-listning af enhedsregistrering

En sortliste er en eksplicit liste over enheder eller apps, der ikke er tilladt. En hvidliste er en liste, der kun indeholder enheder eller apps, som er tilladte. Anvend dette begreb for at registrere dig, og du kan styre, hvilke enheder der har tilladelse til at tilmelde sig i Workspace ONE UEM.

I en udrulning med kun virksomhedsejede enheder kan du for eksempel vælge at oprette en hvidliste over godkendte iOS-enheder. Du kan basere denne liste over enheder på International Mobile Equipment Identity (IMEI), serienummer eller Unique Device Identifier (UDID). På denne måde er tilmeldingen begrænset til kun de enheder, du har identificeret, og tilmelding af medarbejdernes personlige enheder er forbudt.

Herudover kan du, hvis en enhed tabes eller bliver stjålet, tilføre dens IMEI-, serienummer eller UDID-oplysninger til en liste over sortlistede enheder. Sortlistning afmelder enheden, fjerner alle MDM-profiler og forhindrer tilmelding, indtil du fjerner den fra sortlisten.

En brugers registreringspost opdateres med enhedsoplysningerne efter tilmelding. Når enheden afmeldes, blokeres enhver anden bruger, der forsøger at tilmelde den samme enhed, fra tilmelding, indtil registreringsposten for den tidligere bruger er slettet.

Tilføj en sortlistet eller hvidlistet enhed

Du kan tilføje en sortlistet (enhed begrænset fra tilmelding) eller hvidlistet (enhed er klar for tilmelding) baseret på forskellige enhedsattributter.

Bemærk: Sortlistning af enheder, der er registreret i Device Enrollment Program (DEP), forhindrer disse enheder i at få en DEP-profil tildelt i fremtiden.

Dette skærmbillede viser skærmen Enheder, Tilmeldingsstatus for livscyklus, som du kan bruge til at identificere virksomhedens enheder til tilmelding.

 1. Naviger til Enheder > Lifecycle > Tilmeldingsstatus, og vælg Tilføj.
 2. Vælg Sortlistede enheder eller Hvidlistede enheder i rullemenuen Tilføj, og fuldfør indstillingerne.

  Indstilling Beskrivelse
  Sortlistede/hvidlistede enheder Indtast listen over hvid- eller sortlistede enheder (efter valg af Enhedsattribut), op til 30 af gangen.
  Enhedsattribut Vælg korresponderende type enhedsattribut. Vælg IMEI, serienummer eller UDID.
  Organisationsgruppe Bekræft for hvilken organisationsgruppe enheder er sortlistede eller hvidlistede.
  Ejerskab Du kan nøjes med at tillade enheder med den valgte ejerskabstype.

  Dette felt er kun tilgængeligt under hvidlistning af enheder.
  Yderligere information Lader dig vælge en platform, der skal anvendes på din hvid- eller sortliste.
  Platform Du kan sort- eller hvidliste alle enheder tilhørende en bestemt platform.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, når afkrydsningsfelt Yderligere oplysninger er aktiveret.
 3. Vælg Gem for at bekræfte indstillingerne.

Overordnet emne: Enhedstilmelding

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon