Enhedens handlinger

Se en detaljeret beskrivelse over hver handling, der kan køres eksternt på en enhed ved hjælp af Workspace ONE UEM-konsollen. Denne liste er platformagnostisk.

Gå til Enheder > Listevisning, vælg en eller flere enheder ved at markere afkrydsningsfeltet til venstre for hver enhed. Vælg derefter knappen Flere handlinger for at se, hvilke handlinger du kan udføre på din valgte enhed eller enheder. Få flere oplysninger i Bulk-handlinger i listevisning for enheder.

 • Tilføj mærke – Tildel et tilpasset mærke til en enhed, der kan anvendes til at identificere en specifik enhed i din flåde.

 • Apps (forespørgsel) – Send en MDM-forespørgselskommando til enheden om at returnere en liste over installerede apps.

 • Grundlinjer (forespørgsel) – Send en MDM-forespørgselskommando til enheden om at returnere en liste over installerede apps.

 • Bøger (forespørgsel) – Send en forespørgselskommando til enheden om at returnere en liste over installerede bøger.

 • Certifikater (forespørgsel) – Send en MDM-forespørgselskommando til enheden for at returnere en liste over installerede certifikater.

 • Skift adgangskode på enhed – Erstat en enheds eksisterende adgangskode med en ny adgangskode. Den nye adgangskode vises på skærmbilledet Skift adgangskode.

  • Vær opmærksom på, hvad adgangskoden er, før du klikker på knappen Skift adgangskode.
  • Vælg knappen Skift adgangskode for at fortsætte.
  • Du kan lukke vinduet eller vælge Annuller og komme tilbage senere, hvilket betyder: Hvis du ikke kan angive adgangskoden eller videregive adgangskoden til slutbrugeren, kan du genstarte en Skift adgangskode på enhed-handling på et senere tidspunkt.
 • Skift organisationsgruppe – Skift enhedens startorganisationsgruppe til en anden eksisterende OG. Inkluderer mulighed for at vælge en statisk eller dynamisk OG.

  • Hvis du ønsker at ændre organisationsgruppen for flere enheder ad gangen, skal du vælge enheder til massehandlingen ved at anvende metoden til valg af blokke (med shift-tasten) i stedet for det globale afkrydsningsfelt (ved siden af kolonneoverskriften Sidst set i enhedslistevisningen).
 • Skift ejerskab – Skift en enheds ejerskabsindstilling, hvor det er relevant. Valg inkluderer Virksomhed – Dedikeret, Virksomhed – Delt, Medarbejderejet og Udefineret.

 • Ryd aktiveringslås – Ryd aktiveringslåsen på en iOS-enhed. Når aktiveringslåsen er aktiveret, skal brugeren have et Apple-id og en Apple-adgangskode, før følgende handlinger kan udføres: deaktivering af Find min iPhone, fabriksnulstilling og genaktivering for at kunne bruge enheden.

 • Ryd adgangskode (enhed) – Ryd enhedens adgangskode. Kan anvendes i situationer, hvor brugeren har glemt adgangskoden til sin enhed.

 • Ryd adgangskode (begrænsningsindstilling) – Kommandoen Ryd adgangskode sletter loginadgangskoden på enheden. Enheden skal overvåges.

 • Slet enhed – Slet og afmeld en enhed fra konsollen. Sender kommandoen enterprise slet til enheden, der bliver slettet ved næste tjek ind og markerer enheden som Sletning i gang på konsollen. Hvis sletningsbeskyttelse er slået fra på enheden, udfører kommandoen øjeblikkeligt en enterprise-sletning og fjerner enhedens repræsentation i konsollen.

 • Enhedsoplysninger (forespørgsel) – Send en MDM-forespørgselskommando til enheden for at returnere oplysninger på enheden, såsom navn, platform, model, organisationsgruppe, version af operativsystem og ejerskabsstatus.

 • Sletning af enhed – Send en MDM-kommando for at slette alle data og operativsystemet på en enhed. Denne handling kan ikke fortrydes.

  • Overvejelser omkring sletning af iOS-enhed
   • På iOS 11-enheder og tidligere versioner sletter kommandoen for enhedssletning også Apple SIM-data tilknyttet enhederne.
   • For enheder med iOS 11 eller nyere kan du gemme Apple-SIM-dataabonnementet (hvis det findes på enhederne). Vælg afkrydsningsfeltet Bibehold dataflade på siden Enhedssletning før afsendelse af kommandoen for enhedssletning.
   • På iOS 11.3+-enheder har du en ekstra mulighed for at springe skærmbilledet Nærhedsopsætning over, mens kommandoen for enhedssletning sendes. Når valgmuligheden er aktiveret, springes skærmbilledet Nærhedskonfiguration over i Opsætningsassistenten, og dermed kan enhedens bruger ikke se indstillingen Nærhedskonfiguration.
  • For Windows Desktop-enheder kan du vælge typen af enhedssletning.
   • Slet – Denne indstilling sletter alt indhold på enheden.
   • Slet beskyttet – Denne indstilling ligner en normal enhedssletning, men slutbrugeren kan ikke undgå handlingen. Kommandoen Slet beskyttet forsøger at nulstille enheden, indtil det er fuldført. I nogle enhedskonfigurationer kan denne kommando gøre det umuligt at starte enheden.
   • Slet og behold klargøringsdata – Denne indstilling sikkerhedskopierer klargøringsdata til en vedvarende placering (%ProgramData%\Microsoft\Provisioning), før enheden slettes. Når sletningen er udført, bliver klargøringsdataene gendannet og anvendt på enheden. Derudover konfigurerer en unattend.xml- og klargøringspakke (PPKG), der er gemt i henholdsvis mapperne C:\Recovery\AutoApply og C:\Recovery\Customization, enheden til genopbygning af enheden og installerer programmerne i PPKG.
 • Rediger enhed – Rediger enhedsoplysninger, såsom Navn, Aktivnummer, Enhedsejerskab, Enhedsgruppe og Enhedskategori.

 • Aktivér/Deaktiver mistet-tilstand – Anvend denne enhedshandling til at låse en enhed og sende en meddelelse, et telefonnummer eller tekst til låseskærmen. Enheden og brugeren kan ikke deaktivere mistet tilstand. Når en administrator deaktiverer mistet tilstand, vender enheden tilbage til normal funktionalitet. Brugere modtager en meddelelse, der informerer dem om, at deres enheds placering er blevet delt. (iOS 9.3+ overvåget)

  • Anmod om enhedsplacering – Send en anmodning til en enhed i mistet tilstand og anvend placeringsfanen til at finde enheden. (iOS 9.3+ overvåget)
 • Tilmeld – Send en meddelelse til enhedsbrugeren om at tilmelde sin enhed. Du kan valgfrit anvende en meddelelsesskabelon, der kan inkludere oplysninger om tilmelding, såsom trinvise instruktioner og nyttige links. Denne handling er kun tilgængelig på afmeldte enheder.

 • Enterprise-nulstilling – Anvend funktionen Enterprise-nulstilling til at nulstille en enhed til fabriksindstillingerne og kun beholde Workspace ONE UEM-tilmeldingen.

  • Kun Windows Desktop: Enterprise-nulstilling gendanner en enhed til en arbejdsklar tilstand, når en enhed er beskadiget eller har ikke-fungerende apps. Windows OS geninstalleres med bevaring af brugerdata, brugerkonti og styrede apps. Enheden synkroniserer igen automatisk udrullede Enterprise-indstillinger, -politikker og -apps efter den nye synkronisering og forbliver styret af Workspace ONE.
 • Enterprise slet – Anvend funktionen Enterprise slet til at afmelde og fjerne alle styrede enterprise-ressourcer, herunder apps og profiler. Denne handling kan ikke fortrydes, og en ny udrulning er påkrævet, før Workspace ONE UEM kan styre denne enhed igen. Denne enhedshandling omfatter indstillinger, der kan forhindre ny udrulning i fremtiden, og tekstfeltet Noter en beskrivelse, hvor du kan tilføje oplysninger om handlingen.

  • Enterprise slet understøttes ikke for cloud domæne-joinet enheder.
  • Hvis du ønsker at foretage enterprise slet på flere enheder samtidig, skal du vælge enheder til massehandlingen ved at anvende metoden til valg af blokke (med shift-tasten) i stedet for det globale afkrydsningsfelt (ved siden af kolonneoverskriften Sidst set i enhedslistevisningen).
 • File Manager – Start en File Manager i UEM-konsollen, som giver dig mulighed for at se en enheds indhold via fjernadgang, tilføje mapper, udføre søgninger og uploade filer.

 • Find enhed – Send en tekstbesked til den relevante Workspace ONE UEM-app sammen med et lydsignal, der er designet til at hjælpe brugeren med at finde en mistet enhed. Lydsignalet omfatter afspilning af lyden med et antal gentagelser og længden af mellemrum i sekunder mellem lyde.

 • Gennemtving nulstilling af BIOS-adgangskode – Tving enheden til at nulstille BIOS-adgangskoden til en ny automatisk genereret adgangskode.

 • Workspace ONE Intelligent Hub-forespørgsel – Send en forespørgselskommando til Workspace ONE Intelligent Hub på enheden for at sikre, at den er installeret korrekt og fungerer normalt.

 • iOS-opdatering – push en opdatering af et operativsystem til en eller flere iOS-enheder. Kun relevant for overvågede, DEP-tilmeldte enheder til iOS version 9 eller højere.

 • Placering – Afslør en enheds placering ved at vise den på et kort ved hjælp af dens GPS, som kan aktiveres ved hjælp af Workspace ONE Intelligent Hub i MacOS. Enhedshandlingen kræver desuden brugergodkendelse, før funktionen aktiveres i systempræferencer i macOS.

  • Hvis du ønsker at vise placeringen af flere enheder ad gangen, skal du vælge enheder til massehandlingen ved at anvende metoden til valg af blokke (med shift-tasten) i stedet for det globale afkrydsningsfelt (ved siden af kolonneoverskriften Sidst set i enhedslistevisningen).
 • Lås enhed – Send en MDM-kommando for at låse en valgt enhed, så den ikke kan bruges, før den er låst op.

 • Lås SSO – Lås enhedsbrugeren fra alle deltagende apps.

 • Styrede indstillinger – Aktiver eller deaktiver stemmeroaming, dataroaming og personlige hotspots.

 • Administrer mærker – Få vist de aktuelt tildelte enhedsmærker, og se en liste over mærker, der er tilgængelige til deling med skærmen Administrer mærker.

  • Hvis du ønsker at administrere mærker for flere enheder ad gangen, skal du vælge enheder til massehandlingen ved at anvende metoden til valg af blokke (med shift-tasten) i stedet for det globale afkrydsningsfelt (ved siden af kolonneoverskriften Sidst set i enhedslistevisningen).
 • Marker Vil ikke forstyrres – Marker, at enheden ikke vil forstyrres for at forhindre, at den modtager meddelelser, e-mails, profiler og andre former for indgående interaktion. Kun de enheder, der aktivt er markeret som "Vil ikke forstyrres", har adgang til handlingen Ryd Vil ikke forstyrres, som fjerner disse restriktioner.

 • Tilsidesæt logføringsniveau for job – Tilsidesæt det aktuelt angivne job-logføringsniveau på den valgte enhed. Denne handling vælger, hvor detaljeret logføringen er for opgaver, der pushes ved hjælp af Produktprovisionering, og tilsidesætter det logføringsniveau, som er konfigureret i Android Hub-indstillingerne. Du kan slette tilsidesættelse af job-logføringsniveauet ved at vælge punktet Nulstil til standard i rullemenuen på handlingsskærmen. Du kan også ændre job-logføringsniveauet under Produktklargøringskategorien i Android Hub-indstillingerne.

 • Profiler (forespørgsel) – Send en MDM-forespørgselskommando til enheden for at returnere en liste over installerede enhedsprofiler.

 • Klargør nu – Klargør produkter til en enhed. Klargøring er evnen til at oprette en sorteret installation af filer, handlinger, profiler og apps i et enkelt produkt, der kan overføres til enheder via push.

 • Forespørg alle – Send en forespørgselskommando til enheden om at returnere en liste over installerede apps (herunder Workspace ONE Intelligent Hub, hvis det er relevant), bøger, certifikater, enhedsoplysninger, profiler og sikkerhedsforanstaltninger.

 • Genstart enhed – Genstart en enhed via fjernadgang, og reproducer effekten af at slukke for enheden og tænde for den igen.

 • Registreringsdatabasestyring – Start en Registreringsdatabasestyring i UEM-konsollen, så du via fjernadgang kan se enhedens OS-registreringsdatabase, tilføje nøgler, udføre søgninger og tilføje egenskaber.

 • Remote Assist – Fjernstyr en understøttet enhed med denne handling, der leverer platformspecifikke værktøjer, som lader dig udføre support og fejlfinding på enheden. Android-enheder kræver, at fjernstyringstjenesten er installeret på enheden.

 • Fjernstyring – Fjernstyr en understøttet enhed med denne handling, som åbner en konsol-app, der giver dig mulighed for at udføre support og fejlfinding på enheden. Android-enheder kræver, at fjernstyringstjenesten er installeret på enheden.

 • Fjernvisning – Aktivér en aktiv stream af enhedens output til en destination efter eget valg, hvilket lader dig se, hvad brugerne ser, når de anvender enheden. Destinationsparametrene inkluderer IP-adresse, port, lydport, adgangskode og scanningstidspunkt.

 • Omdøb enhed – Rediger enhedens navn i UEM-konsollen.

 • Anmod om enhedslogfil – Anmod om fejlfindingslogfilen på den valgte enhed, hvorefter du kan se logfilen ved at vælge fanen Mere og derefter vælge Vedhæftede filer > Dokumenter. Du kan ikke se logfilen i Workspace ONE UEM-konsollen. Logfilen leveres som en zipfil der kan anvendes til fejlfinding og support.

  Hvis du vil anmode om en logfil, kan du vælge at modtage logfiler fra System eller Hub. System leverer logfiler på systemniveau. Hub leverer logfiler fra de flere agenter, der kører på enheden.

  Kun Android: Du kan hente detaljerede logfiler fra Android-enheder, som ejes af virksomheden, og se dem i konsollen, hvilket gør det let at rette fejl på enheden hurtigt.

 • Anmod om enhedsindtjekning – Anmod den valgte enhed om at tjekke sig selv ind på UEM-konsollen. Denne handling opdaterer kolonnestatussen Sidst set.

 • Genstart Workspace ONE Intelligent Hub – Genstart Workspace ONE Intelligent Hub. Indstillingen anvendes under fejlfinding, når tilmeldingsprocessen eller installation af undermoduler bliver afbrudt.

 • Sikkerhed (forespørgsel) – Send en MDM-forespørgselskommando til enheden for at returnere listen over aktive sikkerhedsforanstaltninger (enhedsstyring, kryptering, adgangskode, certifikater osv.).

 • Send besked – Send en besked til brugeren af den valgte enhed. Vælg mellem E-mail, Push-notifikation (ved hjælp af AirWatch Cloud Messaging) og SMS. Push-notifikationer kræver Workspace ONE-apps som Hub, Boxer osv., der skal være startet mindst én gang.

 • Start AirPlay – Stream audiovisuelt indhold fra enheden til en AirPlay-spejlbilleddestination. Destinationens MAC-adresse (formatet er ”xx:xx:xx:xx:xx:xx” uden små eller store bogstaver) skal udfyldes. Det er også muligt at angive en adgangskode, hvis dette er påkrævet. Scanningstidspunktet definerer det antal sekunder (10-300), der skal bruges på at søge efter destinationen. Kræver macOS 10.10 eller nyere.

 • Start/stop AWCM – Start/stop tjenesten Cloud Messaging på den valgte enhed. VMware AirWatch Cloud Messaging (AWCM) strømliner leveringen af meddelelser og kommandoer fra administratorkonsollen. AWCM eliminerer behovet for, at slutbrugere kan få adgang til offentligt internet eller anvende forbrugerkonti, såsom Google-id'er.

 • Synk enhed – Synkroniser den valgte enhed med UEM-konsollen, og juster dens status for Sidst set.

 • Opgavestyring – Start en opgavestyring i UEM-konsollen, så du via fjernadgang kan se en enheds aktuelle opgaver, herunder opgavernes Navn, Proces-id samt de relevante Handlinger, du kan udføre.

 • Vis BIOS-adgangskode – Få vist BIOS-adgangskoden for enheden, der blev genereret automatisk af Workspace ONE UEM-konsollen. Du ser Seneste adgangskode anvendt og Seneste adgangskode sendt.

 • Vis manifest – Se enhedens Pakkemanifest i XML-format ved hjælp af UEM-konsollen. Manifestet på Windows Rugged-enheder viser metadata for widgets og apps.

 • Varm boot – Igangsæt en genstart af operativsystemet uden at udføre en såkaldt Power-On Self-Test (POST).

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon