Redigering af enhedsprofil

Med Workspace ONE UEM kan du redigere en enhedsprofil, der allerede er installeret på enheder i din flåde. Der er to former for ændringer du kan foretage på enhedsprofiler.

 • Generelt – Generelle profilindstillinger bruges til at styre profilens distribution: hvordan profilen tildeles, hvilken organisationsgruppe den styres fra, hvilken smart-gruppe den tildeles/ekskluderes fra.
 • Nyttelast – Profilindstillinger for nyttelast påvirker selve enheden: Adgangskodekrav, enhedsbegrænsninger såsom kamerabrug eller screenshots, Wi-Fi-konfigurationer, VPN m.fl.

Eftersom enhedens operative funktionalitet ikke påvirkes, kan ændringer til Generelt normalt udføres, uden at profilen behøver genudgives. Hvis du gemmer sådanne ændringer, vil profilen kun blive sendt til enheder, der ikke har profilen.

Ændringer i Nyttelast skal imidlertid altid genudgives til alle enheder, både nye og eksisterende, eftersom selve enhedens operation påvirkes.

Rediger generelle indstillinger med enhedsprofil

De generelle profilindstillinger omfatter kun ændringer, der styrer distributionen. Denne distribution omfatter, hvorledes profilen er tildelt, hvilken organisationsgruppe den styres fra samt hvilken smart-gruppe den er tildelt til/ekskluderet fra.

Dette skærmbillede viser skærmlistevisningen for skærmen Enheder, Profiler, som illustrerer, hvordan du kan redigere den generelle nyttelast for dine enhedsprofiler.

 1. Gå til Ressourcer > Profiler og grundlinjer > Profiler.
 2. Find den profil, du vil redigere, og vælg dens ikon for Redigering (Dette redigeringsikon er formet som en grå blyant.).

  De eneste profiler, der kan redigeres, er de profiler, der styres af en organisationsgruppe eller en umiddelbart underordnet organisationsgruppe.

  Dette skærmbillede viser redigeringsskærmen for generelle nyttelaster.

 3. Foretag de ændringer, du ønsker, under kategorien Generelt.

 4. Når du har udført alle ændringer i Generelt, kan du vælge Gem og udgiv for at anvende profilen med nye enheder, du har tilføjet eller fjernet.

Enheder der allerede er tildelt profilen vil modtage profilen der udgives igen. Skærmen Vis enhedstildeling vises og bekræfter listen over aktuelt tildelte enheder.

Rediger indstillinger med enhedsprofil nyttelast

Profilindstillinger for nyttelast inkluderer ændringer, der påvirker selve enheden: adgangskodekrav, enhedsbegrænsninger såsom brug af kamera eller screenshots, Wi-Fi-konfigurationer, VPN m.fl.

Med knappen Tilføj version kan du oprette en nyere version af profilen, hvor indstillingerne for Nyttelast kan redigeres.

Dette skærmbillede viser redigeringsskærmen for Nyttelast for legitimationsoplysninger med knappen Tilføj version og skift versionsknapper fremhævet.

 1. Aktiver redigeringsfunktionen for Nyttelast, der påvirker enhedens funktionalitet, ved at vælge knappen Tilføj version.

  Hvis du trykker på Tilføj version og gemmer dine ændringer, genudgives enhedsprofilen til alle enheder, den er tildelt til. Denne genudgivelse omfatter enheder, som allerede har profilen.

 2. Efter fuldførelse af ændringer til Nyttelast skal du vælge Gem og udgiv for at anvende profilen på alle tildelte enheder.

Resultater: Skærmen Vis enhedstildelinger vises, hvorfra du kan bekræfte listen over aktuelt tildelte enheder.

Få en trinvis vejledning i, hvordan du konfigurerer en bestemt Nyttelast, i den relevante Platformsvejledning på:

 • Windows Desktop - https://docs.vmware.com/da/VMware-Workspace-ONE-UEM/services/Windows_Desktop_Device_Management/GUID-uemWindeskProfiles.html
 • iOS - https://docs.vmware.com/da/VMware-Workspace-ONE-UEM/services/iOS_Platform/GUID-iOSProfileOverview.html
 • macOS - https://docs.vmware.com/da/VMware-Workspace-ONE-UEM/services/macOS_Platform/GUID-EnrollmentOverview.html
 • Android - https://docs.vmware.com/da/VMware-Workspace-ONE-UEM/services/Android_Platform/GUID-AndroidProfilesCONCEPT.html
 • Android Legacy - https://docs.vmware.com/da/VMware-Workspace-ONE-UEM/services/Android(Legacy)_Platform/GUID-AWT-ANDROIDPROFILESOVERVIEW.html

Se også: Se Tech Preview: Tilføj en enhedsprofil for trinvise instruktioner om tilføjelse af enhedsprofiler ved hjælp af den nyere brugergrænseflade.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon