Med enhedsmærker i Workspace ONE UEM kan du identificere en bestemt enhed uden at kræve en enhedsprofil, smart-gruppe eller compliance-politik uden at oprette en note.

Du kan filtrere enhedslistevisningen via mærker, tildele mærker til en eller flere enheder, fjerne tildeling af mærker og slette ikke-tildelte mærker.

Hvis en enhed f.eks. har et meget gammelt batteri eller en smadret skærm, så kan du anvende mærker til at identificere disse enheder i konsollen. En anden anvendelse er identifikation af hardware varianter på en mere synlig måde i stedet for at anvende modelnummer eller beskrivelser.

To Windows Desktop-enheder kan f.eks. have samme modelnummer, men deres CPU’er kan være forskellige, eller mængden af hukommelse eller grafikkortet kan være tilpasset. Markering af forbedret hardware for nem identifikation af disse enheder i konsollen.

Mærker og smart-grupper

Mærkefunktionen er integreret med Smart-grupper. Denne integration betyder, at mærker kan anvendes til at definere en smart-gruppe.

Hvis du f.eks. har markeret alle de enheder i din flåde, der har kosmetiske skader, kan du oprette en smart-gruppe ud fra disse enheder. Du kan derefter ekskludere denne smart-gruppe fra den pulje enheder, som tildeles besøgende midlertidigt.

En andet eksempel er at markere enheder med lav ydelse. Du kan oprette en smart-gruppe med disse enheder og ekskludere dem fra at blive anvendt til missionskritiske opgaver.

Enhedsmærker og rolletilladelser

Alle aktiviteter, der er knyttet til enhedsmærkefunktionen, kræver tilladelser for den rolle, du tildeler dine administratorer. Hvis du ønsker, at dine administratorer skal have ansvar for oprettelse af mærker, skal du føje denne tilladelse (Ressource i konsollen) til den rolle, du tildeler den pågældende administrator. Det gælder også for at få vist mærker, redigere mærker, slette mærker, tildele mærker, og også muligheden for at søge efter mærker.

Filtrer enheder efter mærke

 1. Gå til Enheder > Listevisning, og vælg Filtre for at få vist kolonnen Filtre til venstre for enhedslisten.
 2. Vælg Avanceret på listen over Filterkategorier, og vælg Mærker.
 3. Klik på et vilkårligt sted i søgetekstfeltet, og vælg et punkt på listen over mærker, der vises.

Resultater: Enheder uden mærker vil blive filtreret fra i listen. Enhedslistevisning opdateres straks automatisk, når det første mærke vælges.

Opret et nyt mærke i Systemindstillinger

Inden du starter: Du skal have de korrekte tilladelser til at oprette et mærke. Du kan kontrollere disse tilladelser ved at få vist alle de tildelte ressourcer (eller tilladelser) for en adminrolle, ændre rollen med tilladelsen 'Opret mærke', og hvis ikke den allerede er tildelt, kan du derefter tildele den ændrede rolle til din administratorkonto. Få flere oplysninger i emnet Se en administratorrolles ressourcer.

 1. Naviger til Grupper & indstillinger > Alle indstillinger > Enheder & brugere > Avanceret > Mærker.
 2. Vælg knappen Opret mærke. Skærmen Opret mærke vises.
 3. Indtast Navn på mærket. Valg af mærkenavnet er det, der gør mærket nyttigt. Vælg et navn, der nemt kan bruges til at identificere en enhed.
 4. Vælg den Type mærke, du ønsker: Enhed, Generelt eller Video.
 5. Vælg Gem.

Enhedsmærket er nu tilgængeligt og kan tildeles en enhed. Gå til Enheder > Listevisning, og vælg en eller flere enheder, der skal tildeles dette mærke.

Tildel mærker til en enkelt enhed

Du kan tildele en enhed mærker for at identificere den uden at skulle anvende noter, profiler, politikker eller ved at give enheden et specielt navn. Vil du give tilladelser som en del af en administratorrolle, der omfatter (eller ikke omfatter) muligheden for at tildele en enhed et mærke? Se emnet Se en administratorrolles ressourcer.

 1. Naviger til Enheder > Listevisning, og vælg den enhed, som du ønsker at tilføje mærker til. Vælg den enhed, du ønsker at markere, ved at vælge mellem disse to valgmetoder.
  1. Få vist Detaljevisning ved at vælge enhedsnavnet fra listen.
  2. Marker afkrydsningsfeltet over blyantikonet ved siden af enheden.
 2. Vælg knappen Flere handlinger, og vælg derefter Tildel mærke. Mærketildeling viser en liste over tilgængelige mærker, der kan anvendes på den valgte enhed.
 3. Vælg hver af de mærker, som du ønsker at tildele til enheden. Du kan vælge flere end ét tag. Hvis du har valgt Tildel mærke fra enhedens Detaljevisning , har du også et Administrer mærker-link, som, når du vælger det, åbner siden Systemindstillinger for mærker, så du kan oprette et nyt mærke.

Tildel mærker til flere enheder

Du skal have de korrekte tilladelser til at tildele et mærke til flere enheder. Du kan overvåge disse tilladelser ved at få vist alle de tildelte ressourcer (eller tilladelser) for en adminrolle, ændre rollen med tilladelsen "Bulk-management mærke", og hvis ikke den allerede er tildelt, kan du derefter tildele den ændrede rolle til din administratorkonto.

Du kan konfigurere det maksimale antal enheder, som du har tilladelse til at tildele og fjerne tildeling af mærker, ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Avanceret > Massestyring og rulle ned til indstillingen Tildel/fjern tildeling af mærke.

 1. Naviger til Enheder > Listevisning.

 2. Marker afkrydsningsfeltet for hver enhed, du ønsker at tildele et mærke.

 3. Vælg Flere handlinger, og vælg derefter Administrer mærker.

  Siden Administrer mærker vises med flere oplysninger. Siden bekræfter antallet af enheder, der er valgt fra listevisning, og viser de aktuelt tildelte mærker og alle tilgængelige mærker til tildeling. Du kan også bruge søgetekstfelterne øverst til højre på siden Administrer mærker til at indtaste søgeparametre for mærkeetiketter.

 4. Vælg de mærker, som du ønsker at tildele til alle de valgte enheder. Du kan vælge flere end ét tag. Du kan også tildele mærker, mens du fjerner tildeling til andre i det samme trin.

 5. Vælg Gem.

Rediger et eksisterende enhedsmærke

Du skal have de korrekte tilladelser til at redigere et mærke. Du kan overvåge disse tilladelser ved at få vist alle de tildelte ressourcer (eller tilladelser) for en adminrolle, ændre rollen med tilladelsen "rediger mærke", og hvis ikke den allerede er tildelt, kan du derefter tildele den ændrede rolle til din administratorkonto.

 1. Gå til Grupper og indstillinger > Enheder & brugere > Avanceret > Mærker.
 2. Identificer det mærke, du vil redigere på listen.
 3. Vælg blyantikonet () ud for det mærke, du vil redigere. Skærmen Rediger mærke vises.
 4. Rediger Navn på mærket.
 5. Vælg Gem.

Resultater: Mærkatet er blevet redigeret med et nyt navn. Enheder, der er tildelt med det tidligere mærke, er blevet opdateret med det redigerede mærke.

Fjern tildeling af mærker fra flere enheder

Du skal have de korrekte tilladelser for at fjerne tildeling af mærker fra flere enheder. Du kan overvåge disse tilladelser ved at få vist alle de tildelte ressourcer (eller tilladelser) for en adminrolle, ændre rollen med tilladelsen "Massestyring, fjern tildeling af mærker", og hvis ikke den allerede er tildelt, kan du derefter tildele den ændrede rolle til din administratorkonto. Få flere oplysninger i emnet Se en administratorrolles ressourcer.

Du kan konfigurere det maksimale antal enheder, som du har tilladelse til at tildele og fjerne tildeling af mærker, ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Avanceret > Massestyring og rulle ned til indstillingen Tildel/fjern tildeling af mærke.

Udfør følgende trin for at fjerne tildeling af mærker fra flere enheder.

 1. Naviger til Enheder > Listevisning, og søg efter det mærke, som du vil fjerne tildelingen for. Du kan også filtrere enheder baseret på et eller flere mærker.

 2. Marker afkrydsningsfeltet til venstre for hver enhed i listevisningen over enheder, som har det mærke, du vil fjerne tildelingen af.

 3. Vælg knappen Flere handlinger over listen.

 4. Vælg Administrer mærker.

  Siden Administrer mærker vises med flere oplysninger. Siden bekræfter antallet af enheder, der er valgt fra listevisning, og viser de aktuelt tildelte mærker og alle tilgængelige mærker til tildeling. Du kan også bruge søgetekstfelterne øverst til højre på siden Administrer mærker til at indtaste søgeparametre for mærkeetiketter.

 5. Vælg det lille ’x’ ud for hvert tildelt mærke, du vil fjerne. Du kan fjerne flere end ét mærke. Du kan også tildele mærker, mens du fjerner tildeling til andre i det samme trin.

 6. Vælg Gem.

Resultater: Mærket er blevet fjernet fra alle de enheder, du har valgt. Hvis mærket er tildelt en anden enhed, kan mærket ikke slettes.

Slet et ikke-tildelt (ubrugt) enhedsmærke

Så længe et mærke ikke er tildelt, og du ikke har planer om at bruge det igen, kan du slette det.

Du skal have de korrekte tilladelser til at slette et mærke. Du kan kontrollere disse tilladelser ved at få vist alle de tildelte ressourcer (eller tilladelser) for en adminrolle, ændre rollen med tilladelsen 'Slet mærke', og hvis ikke den allerede er tildelt, kan du derefter tildele den ændrede rolle til din administratorkonto. Få flere oplysninger i emnet Se en administratorrolles ressourcer.

De mærker, du vil slette, kan ikke være tildelt nogen enhed

For at fjerne tildeling af mærker fra enheder, se forrige afsnit ovenfor.

 1. Når mærket er fuldstændig fjernet, skal du gå til Grupper og indstillinger > Enheder og brugere > Avanceret > Mærker.
 2. Find det mærke, du vil slette fra listen.
 3. Vælg alternativknappen ud for det mærke, du vil slette. Knappen Slet vises over listen.
 4. Vælg Slet. En bekræftelse vises med spørgsmålet "Slet mærket permanent?"
 5. Vælg OK til bekræftelsen. Hvis mærket er tildelt til en enhed, har du ikke tilladelse til at slette det. Se vejledningen ovenfor for at fjerne mærker fra enheder.

Hvis mærket ikke er tildelt en enhed, når du sletter det, er det nu fjernet.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon