Søgeværdier

En søgeværdi er en variabel, der repræsenterer et bestemt dataelement for en enhed, bruger eller administratorkonto i Workspace ONE UEM og Workspace ONE Express. Søgeværdier kan være uundværlige i forbindelse med en proces eller en formular.

Du kan tilføje søgeværdier i stedet for statisk eller manuelt indtastede værdier i flere forskellige tekstfelter i Workspace ONE UEM Console og i Workspace ONE Express. I de fleste tilfælde fungerer søgeværdier som erstatning for en oplysning, som du ikke kender eller ikke har adgang til.

Skærmbilledet Tilføj en enhed bruges f.eks. til at tilføje en enhed i din flåde. Et af tekstfelterne på dette skærmbillede, der kan udfyldes med søgeværdier, er Forventet navn.

Det brugervenlige navn repræsenterer enheden på mange forskellige skærmbilleder i konsollen, herunder Enhedslistevisningen og Detaljevisningen. Og selvom du kan angive et statisk navn manuelt, når du tilføjer en enhed, kan du i stedet bruge søgeværdier til at standardisere navnet og gøre det til en nyttig identifikator.

Du kan oprette et typisk brugervenligt navneformat ved hjælp af følgende søgeværdier.

{EnrollmentUser} {DeviceModel} {DeviceOperatingSystem} {DeviceSerialNumberLastFour}

Hvis du indtaster strengen i tekstfeltet Forventet navn, vises et navn, der ligner dette, på Visning af liste med enheder.

jsmith iPad iOS GHKD

Dette navn viser dig med det samme mindst tre nyttige oplysninger. Og med de sidste fire tegn i enhedens serienummer til sidst er der næsten garanti for, at navnet er unikt.

Dataoverhead

Når søgeværdier bruges, føjes der ikke yderligere indhold til enhedens hukommelse. Søgeværdier oprettes i selve konsollen. De overføres ikke til enheden.

Statiske strenge vs. søgeværdier

Søgeværdier kan ikke anvendes, når en statisk streng er indtastet i et tekstfelt.

Lad os f.eks. sige, at du vil tilmelde 100 enheder. Du kan tilføje de første 50 enheder med en manuelt indtastet statisk streng som Forventet navn. For de næste 50 enheder vælger du at anvende en søgeværdi i stedet for Forventet navn. De 100 enheder, hvoraf halvdelen har statiske navne, og den anden halvdel har søgeværdier, kan fungere sammen perfekt. Der sker intet ved at blande og matche statiske strenge og søgeværdier.

Du kan dog vende tilbage til de første 50 enheder og erstatte navnet i form af den statiske streng med en søgeværdi.

Brugerdefinerede opslagsværdier

Du kan benytte funktionen Brugerdefinerede attributter til at lave dine egne søgeværdier. Herefter kan du benytte disse brugerdefinerede søgeværdier på samme måde som almindelige søgeværdier.

Fuld liste over UEM-søgeværdier

Her ser du en fuld, UI-agnostisk liste over alle søgeværdier, der bruges i Workspace ONE UEM. Ikke alle søgeværdier, der vises her, er tilgængelige på alle skærmbilleder i Workspace ONE UEM.

Få en liste over brugergrænsefladen i følgende vidensartikel: https://kb.vmware.com/s/article/2960903.

{AdminFirstName} {ContentShareUserFirstName} {DisplayName} {LastName}
{AdminLastName} {ContentShareUserLastName} {Domain} {LocationGroup}
{AdminPassword} {CustomAttribute1} {DynamicScepChallenge} {LockedOutOn}
{AdminRoles} {CustomAttribute2} {EmailAddress} {MiddleName}
{AdminStatus} {CustomAttribute3} {EmailAddressPrompt} {MobileNumber}
{AdminUserName} {CustomAttribute4} {EmailDomain} {OrganizationGroup}
{AgentEnrollmentURL} {CustomAttribute5} {EmailDomainPrompt} {PhoneNumber}
{AirWatchAddressFooter} {Date} {EmailPassword} {PolicyDescription}
{AppCatalogPageReferenceURL} {DC=airwatch,DC=sso} {EmailUserName} {PolicyName}
{AppCatalogToken} {DC=DomainDnsZones,DC=airwatch,DC=sso} {EmailUserNamePrompt} {PolicyViolationActions}
{ApplicationComments} {DC=ForestDnsZones,DC=airwatch,DC=sso} {EnrollmentPassword} {PolicyViolationEscalationTime}
{ApplicationDescription} {Department} {EnrollmentQRCode} {PolicyViolationRules}
{ApplicationImage} {DeviceAssetNumber} {EnrollmentSupportEmail} {PrivateNotificationURL}
{ApplicationName} {DeviceFriendlyName} {EnrollmentSupportPhone} {RestrictionPolicyName}
{ApplicationVersion} {DeviceIMEI} {EnrollmentToken} {RestrictionReason}
{BuildVersion} {DeviceIP} {EnrollmentURL} {SecureDeviceUdid}
{CN=Configuration,DC=airwatch,DC=sso} {DeviceModel} {EnrollmentUser} {SelfServicePortalURL}
{CN=Schema,CN=Configuration,DC=airwatch,DC=sso} {DeviceOperatingSystem} {EnrollmentUserCredentials} {ServerActionSource}
{ComplianceBlacklistedApps} {DevicePlatform} {EnrollmentUserId} {SessionToken}
{ComplianceNonWhiteListedApps} {DeviceReportedName} {EnrollmentUserName} {SharedDevicePasscode}
{ComplianceRequiredApps} {DeviceSerialNumber} {EnterpriseWipeInterval} {ShortEnrollmentURL}
{ComplianceSupportEmail} {DeviceSerialNumberLastFour} {FirstName} {UserDistinguishedName}
{ComplianceSupportPhone} {DeviceUDIDLastFour} {FullEnrollmentURL} {UserPrincipalName}
{ComplianceURL} {DeviceUid} {FullName} {UserSmimeEncryption}
{ConsoleUrl} {DeviceUidLastFour} {Group Identifier} {UserSmimeSigning}
{ContentFolderName} {DeviceWLANMac} {InviteURL} {WipeLogConsolePage}
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon