Du kan overføre enheder på tværs af organisationsgrupper og MEM-udrulninger ved hjælp af Workspace ONE UEM.

Fremgangsmåde

  1. I Workspace ONE UEM-konsol skal du gå til E-maildashboard.
  2. Filtrer styrede enheder, der er under din aktuelle MEM-udrulning.
  3. På skærmen Listevisning skal du vælge alle enheder og derefter Administration > Overførsel af enheder i rullemenuen.
  4. På skærmen Overførsel af enheder bekræftelse skal du indtaste den givne nøglekode for at bekræfte overførslen og vælge den konfiguration, som du vil udrulle enhederne til.
  5. Klik Fortsæt.

Resultater

Når ovenstående trin er udført, fjerner Workspace ONE UEM automatisk den tidligere EAS-profil (Exchange ActiveSync) og pusher den nye EAS-profil med destinationsudrulningsgruppen. Enheder opretter herefter forbindelse til dine nye udrulningsgruppe. Det opdaterede MEM-konfigurationsnavn for enheden vises på e-maildashboardet.