For at udrulle EAS Mail med Gmail-klient (Android) skal du oprette en konfigurationsprofil for Gmail-klienten.

 1. Gå til Enheder > Profiler og ressourcer > Profiler > Tilføj > Tilføj profil > Android.
 2. Vælg Enhed for at udrulle din profil til en enhed.
 3. Konfigurer profilens Generelle indstillinger. Disse indstillinger bestemmer, hvordan profilen udrulles, og hvem der modtager den.
 4. Vælg Exchange ActiveSync nyttelasten.
 5. Konfigurer indstillinger for Exchange ActiveSync.
  Indstilling Beskrivelse
  Mailklient Vælg Gmail som mailklienttypen.
  Kontonavn Indtast en beskrivelse for mailkonto.
  Exchange ActiveSync vært

  Indtast ekstern URL-adresse på din virksomheds ActiveSync server.

  ActiveSync-serveren kan være en hvilken som helst server, der har implementeret ActiveSync-protokollen, såsom HCL Notes Traveler, Novell Data Synchronizer og Microsoft Exchange. Hvis der anvendes Secure Email Gateway (SEG) udrulninger, anvend SEG URL-adressen og ikke e-mail server URL-adressen.

  Ignorer SSL-fejl Aktivér denne indstilling for at tillade, at enheder kan ignorere SSL-fejl for Workspace ONE Intelligent Hub-processer.
  Domæne

  Indtast slutbrugerens domæne.

  Du kan anvende søgeværdierne i stedet for at oprette individuelle profiler for hver slutbruger.

  Bruger

  Indtast slutbrugerens brugernavn.

  Du kan anvende søgeværdierne i stedet for at oprette individuelle profiler for hver slutbruger.

  E-mail adresse

  Indtast slutbrugerens e-mail adresse.

  Du kan anvende søgeværdierne i stedet for at oprette individuelle profiler for hver slutbruger.

  Bemærk: Hvis du anvender den brugerdefinerede attribut for GSuite, skal du anvende den brugerdefinerede attributsøgeværdi til feltet E-mailadresse på Exchange ActiveSync-e-mailprofilen. Gå til konfiguration af brugerattribut for MEM-kald til Google Suite.
  Adgangskode

  Indtast adgangskoden for slutbrugeren.

  Du kan anvende søgeværdierne i stedet for at oprette individuelle profiler for hver slutbruger.

  Identitetscertifikat

  Vælg (hvis ønsket) et identitetscertifikat fra rullemenuen hvis du vil kræve at slutbruger anvender et certifikat til at oprette forbindelse til Exchange ActiveSync, ellers vælg Ingen (standard).

  For mere information, der er nødvendig for at kunne vælge et certifikat for denne nyttelast, skal du se Udrulning af legitimationsoplysninger-profil.

  Dages e-mail til synk Vælg hvor mange dages e-mail der skal synkroniseres med enhed.
  Kalender dage til synk Vælg hvor mange dages kalenderbegivenheder der skal synkroniseres med enhed.
  Synk kalender Aktiver for at tillade at kalendere kan synkroniseres med enhed.
  Synk kontakter Aktiver for at tillade at kontakter kan synkroniseres med enhed.
  Tillad synk af opgaver Aktiver for at tillade at opgaver kan synkroniseres med enhed.
  Maksimale størrelse af e-mail afkortelse Bestem størrelse hvorover e-mail meddelelser afkortes når de synkroniseres til enhederne.
  E-mail signatur Indtast den e-mail signatur der skal vises på udgående e-mails.
  Tillad vedhæftede filer Aktiver for at tillade vedhæftede filer i e-mail.
  Maks størrelse af vedhæftede filer Bestem den maksimale størrelse på vedhæftede filer i MB.
  Tillad at videresende e-mail Tillad at e-mails kan videresendes.
  Tillad HTML format

  Bestem om e-mail der synkroniseres til enheden kan være i HTML format.

  Hvis denne indstilling sættes til ’false’, så konverteres al e-mail til almindelig tekst.

  Deaktiver screenshots Aktiver for at forbyde at screenshots kan tages på enheden.
  Synk interval Indtast antal minutter mellem synk.
  Spidsbelastningsdage for planlægning af synk
  • Planlæg ugedage for spidsbelastning for synk samt Starttidspunkt og Sluttidspunkt for synk på valgte dage.
  • Indstil frekvens af Synk tidsplan under spidsbelastning og Synk kalender ved lav spidsbelastning.

   • Hvis du vælger Automatisk, synkroniseres e-mail, hver gang opdateringer opstår.
   • Hvis du vælger Manuel, synkroniseres e-mail kun, når de er valgt.
   • Vælges der en tidsværdi bliver e-mail synkroniseret e-mail på et bestemt tidspunkt.
  • Aktiver Anvend SSL, Anvend TLS og Standard konto, hvis ønsket.
  S/MIME indstillinger
  Vælg Anvend S/MIME. Herfra kan du vælge et S/MIME certifikat, som du associerer med et Brugercertifikat, under Legitimationsoplysninger nyttelasten.
  • S/MIME certifikat - Vælg certifikat der skal anvendes.
  • Påkræv krypterede S/MIME meddelelser - Aktiver for at påkræve kryptering.
  • Påkræv signerede S/MIME meddelelser - Aktiver for at påkræve S/MIME signerede meddelelser.

  Angiv en Overførselsvært, hvis du anvender S/MIME certifikater til kryptering.

  Vælg Gem for at gemme indstillingerne eller Gem & udgiv for at gemme og pushe profilindstillingerne til den påkrævede enhed.

 6. Vælg Gem for at gemme indstillingerne eller Gem & udgiv for at gemme og pushe profilindstillingerne til den påkrævede enhed.

Konfigurer en EAS-mailprofil for Native mailklient

Opret en e-mailkonfigurationsprofil for native mailklienten på iOS-enheder.

 1. Gå til Enheder > Profiler og ressourcer > Profiler > Tilføj. Vælg Apple iOS.
 2. Konfigurer profilens Generelle indstillinger.
 3. Vælg Exchange ActiveSync nyttelasten.
 4. Vælg Native mailklient som Mailklient. Udfyld Kontonavn tekstfeltet med en beskrivelse af denne konto. Udfyld Exchange ActiveSync vært med den eksterne URL-adresse til din virksomheds ActiveSync Server.
  Bemærk: ActiveSync-serveren kan være en hvilken som helst server, der har implementeret ActiveSync-protokollen, såsom HCL Notes Traveler, Novell Data Synchronizer og Microsoft Exchange. Hvis der anvendes Secure Email Gateway (SEG) udrulninger, anvend SEG URL-adressen og ikke e-mail server URL-adressen.
 5. Vælg Anvend SSL afkrydsningsfeltet for at aktivere Secure Socket Layer for indgående e-mail trafik.
 6. Vælg S/MIME afkrydsningsfeltet for at anvende yderligere krypteringscertifikater. Før du aktivere denne indstilling, bør du sikre at du har uploadet de nødvendige certifikater under Legitimationsoplysninger profilindstillinger.
  1. Vælg S/MIME certifikatet til at signere e-mail meddelelser.
  2. Vælg S/MIME krypteringscertifikatet til både at signere og kryptere e-mail meddelelser.
  3. Vælg Per besked parameter afkrydsningsfeltet for at tillade at slutbrugere kan vælge hvilke e-mail meddelelser der skal signeres og krypteres igennem den native iOS mailklient (kun iOS 8+ overvåget).
 7. Udfyld Loginoplysninger herunder Domænenavn, Brugernavn og E-mail-adresse ved brug af søgeværdier. Søgeværdier henter direkte fra brugerkonto posterne. For at bruge {EmailDomain}, {EmailUserName} og {EmailAddress} søgeværdierne, sørg for at dine Workspace ONE UEM brugerkonti har e-mail adresse og brugernavn defineret.
 8. Lad Adgangskode feltet stå tomt, hvis brugeren skal indtaste en adgangskode.
 9. Vælg Nyttelast certifikat for at definere et certifikat til certifikatbaseret godkendelse efter certifikatet er tilføjet Legitimationsoplysninger nyttelasten.
 10. Konfigurer følgende valgfrie indstillinger for Indstillinger og sikkerhed efter behov:
  1. Dages e-mail til synk - Downloader den defineret mængde e-mail. Bemærk at længere tidsperioder vil resultere i større dataforbrug når enheden downloader mail.
  2. Forhindre flytning af meddelelser - Forbyder flytning af e-mail fra en Exchange postboks til en anden postboks på enheden.
  3. Forbyd anvendelse af apps fra tredjepart - Forhindrer andre apps fra at anvende Exchange postboksen til at sende meddelelser.
  4. Forhindre seneste adresse synkronisering - Deaktivere forslag af kontakt, når der sendes e-mail i Exchange.
  5. Forhindre mail drop - Deaktivere brug af Apples Mail Drop feature.
  6. (iOS 13) Slå Mail til – Aktiverer konfigurationen af en separat Mail-app for Exchange-kontoen.
  7. (iOS 13) Tillad, at Mail slås til/fra - Hvis deaktiveret, forhindres brugeren i at slå Mail til/fra.
  8. (iOS 13) Slå Kontakter til – Slår konfigurationen af en separat Kontakter-app til for Exchange-kontoen.
  9. (iOS 13) Tillad Kontakter til/fra – Hvis deaktiveret, forhindres brugeren i at slå Kontakter til/fra.
  10. (iOS 13) Slå kalendere til – Aktiverer konfigurationen af en separat Kalender-app for Exchange-kontoen.
  11. (iOS 13) Tillad kalendere til/fra – Hvis deaktiveret, forhindres brugeren i at slå kalendere til/fra.
  12. Slå Noter til – Aktiverer konfigurationen af en separat Noter-app for Exchange-kontoen.
  13. (iOS 13) Tillad Noter til/fra – Hvis deaktiveret, forhindres brugeren i at slå Noter til/fra.
  14. (iOS 13) Aktivér påmindelser – Aktiverer konfiguration af en separat Påmindelser-app for Exchange-kontoen.
  15. (iOS 13) Tillad Påmindelser til/fra – Hvis deaktiveret, forhindres brugeren i at slå Påmindelser til/fra.
 11. Tildel en Standard opkalds-apps, som din native EAS-konto vil anvende til at foretage opkald, når du trykker på et telefonnummer i en e-mail.
 12. Vælg Gem & udgiv for at pushe profilen til tilgængelige enheder.

Exchange ActiveSync profil (Windows Desktop)

Exchange ActiveSync profiler lader dig konfigurere dine Windows Desktop enheder til at kunne få adgang til din Exchange ActiveSync server for e-mail og kalender.

Anvend certifikater, der er signeret af en tredjepartscertifikatautoritet (CA), der er tillid til. Fejl i dine certifikater kan udsætte dine ellers sikre forbindelser for potentielle man-in-the-middle angreb. Denne slags angreb kan degradere fortroligheden og integriteten for data der sendes mellem produktkomponenter og kan give angribere mulighed for at opsnappe eller ændre data i transit.

Exchange ActiveSync-profilen understøtter den native mailklient for Windows Desktop. Konfigurationen ændres baseret på den mailklient du anvender.

Fjernelse af profil eller Enterprise-sletning

Hvis profilen fjernes med profilkommandoen, af compliance-politikker, eller igennem et enterprise slet, så bliver følgende e-mail data slettet, inklusiv:

 • Brugerkonto/logininformation.
 • Meddelelsesdata i e-mail.
 • Kontakter og kalender information.
 • Vedhæftede filer der blev lagret i det interne app-lager.

Brugernavn og adgangskode

Hvis du har e-mail brugernavne, der er forskellige fra e-mailadresser, kan du anvende {EmailUserName} tekstboksen, hvilket svarer til e-mail brugernavne importeret under directory service integrationen. Selv hvis dine brugernavne er de samme som deres e-mailadresser, skal du bruge {EmailUserName} tekstboksen, da det anvender e-mailadresser, der er importeret igennem directory service integrationen.

Konfigurer en Exchange ActiveSync profil (Windows Desktop)

Opret en Exchange ActiveSync-profil for at give Windows Desktop-enheder adgang til din Exchange ActiveSync-server, så de kan bruge e-mail og kalenderen.

Bemærk: Workspace ONE UEM understøtter ikke Outlook 2016 for Exchange ActiveSync-profiler. Exchange Web Services-profilkonfiguration (EWS) til Outlook-appen på en Windows Desktop-enhed via Workspace ONE UEM understøttes ikke længere med Microsoft Exchange 2016-versionen.
 1. Gå til Enheder > Profiler > Listevisning > Tilføj, og vælg Tilføj profil.
 2. Vælg Windows, og vælg Windows Desktop som platform.
 3. Vælg Brugerprofil.
 4. Konfigurer profilens Generelle indstillinger.
 5. Vælg Exchange ActiveSync nyttelasten.
 6. Konfigurer Exchange ActiveSync indstillinger:
  Indstilling Beskrivelse
  Mailklient Vælg mailklienten som EAS profilen konfigureres til.

  Workspace ONE UEM understøtter Native mailklient.

  Kontonavn Indtast navn på Exchange ActiveSync kontoen.
  Exchange ActiveSync vært Indtast URL-adressen eller IP-adressen til den server, hvor EAS-serveren hostes.
  Anvend SSL Aktiver for at sende al kommunikation igennem Secure Socket Layer.
  Domæne

  Indtast e-mail domænet.

  Profile understøtter søgeværdier for indsættelse af login-information om bruger. Få flere oplysninger i afsnittet om brugernavn og adgangskode nederst på siden.

  Brugernavn Indtast brugernavn for e-mail.
  E-mail adresse Indtast e-mail adressen. Dette felt er påkrævet.
  Adgangskode Indtast adgangskode for e-mail.
  Identitetscertifikat Vælg certifikat for EAS nyttelasten. Få flere oplysninger i Oprettelse af nyttelast for legitimationsoplysninger.
  Næste synk-interval (min) Vælg frekvens, i minutter, hvormed enheden synkroniseres med EAS serveren.
  Dages e-mail til synk Vælg hvor mange dages e-mail der skal synkroniseres til enheden.
  Diagnosticeringslogføring Aktiver logføring af information for fejlfindingsformål.
  Påkræv databeskyttelse under låsning Aktiver for at kræve at data er beskyttet når enheden er låst.
  Tillad synk af e-mail Aktiver for at tillade synkronisering af e-mail meddelelser.
  Tillad synk af kontakter Aktiver for at tillade synkronisering af kontakter.
  Tillad synk af kalender Aktiver for at tillade synkronisering af kalenderbegivenheder.
 7. Vælg Gem for at beholde profilen på Workspace ONE UEM-konsollen eller Gem og udgiv for at pushe profilen til enhederne.