Overvåg din brugergruppes e-mailtrafik og enheder ved hjælp af E-maildashboard.

E-mail > dashboardet giver dig en oversigt i realtid over statussen for enheder, der har oprettet forbindelse til e-mailserveren.

Du kan også bruge de tilgængelige grafer til at filtrere din søgning. For eksempel, hvis du ønsker at se alle styrede enheder i en organisationsgruppe, så vælg grafen Styrede enheder. Graferne viser resultaterne på listevisningssiden.

Se detaljerede enhedsoplysninger og brugerspecifikke oplysninger.

Du kan se alle opdateringer i realtid for de slutbrugerenheder, som du administrerer, ved hjælp af Mobile Email Management (MEM) på siden E-mail > Listevisning.

Skift mellem fanerne Enhed og Bruger for at få oplysninger om enheden og brugeren. For at se oversigten eller en tilpasset liste over informationen, så skift layout.

 • Se de enheder der er styret, ikke-styret, compliant, ikke-compliant, blokeret eller tilladt.
 • Vis IP-adresse på enheden.
  Bemærk: For Workspace ONE UEM version 2107 og nyere vises enhedsoplysninger såsom operativsystem, model, platform, telefonnummer, IMEI osv. ikke på siden Listevisning.

Du kan se enheds- eller brugerspecifik information som en generel eller brugerdefineret oversigt baseret på dine behov.

Siden Listevisning indeholder følgende detaljerede oplysninger:

Indstilling Beskrivelse
Sidste anmodning Sidste statusskift for enheden kommer enten fra Workspace ONE UEM eller fra Exchange i PowerShell-integrationen. I SEG-integrationen viser denne kolonne sidste gang en enhed har synkroniseret mail.
Bruger Brugerens kontonavn.
Brugervenligt navn Enhedens navn.
MEM Konfiguration Den konfigurerede MEM-udrulning, der styrer enheden.
E-mailadresse E-mail adresse på brugerens konto.
Identifikator Unikt alfanumerisk ID associeret med enheden.
Mailklient E-mailklienten der synkroniserer e-mail med enheden.
Sidste kommando Det seneste statusskift på enheden og udfylder Seneste anmodning kolonnen.
Sidste Gateway-server Den server som enheden har forbindelse til.
Status Realtime opdatering af enhedens status og hvorvidt e-mail er blokeret eller tilladt efter defineret politik.
Årsag

Årsagskode for tilladelse eller blokering af e-mail på en enhed.

 • Årsagskoden er ’Global’, hvis organisationens standardpolitikker for Tillad, Bloker eller Karantæne definere adgangstilstanden. Årsagskoden er "Individuel", når enheds-ID'et eksplicit er indstillet til en given postkasse af Exchange-administratoren eller Workspace ONE UEM. Årsagskoden er ’politik’, hvis en EAS-politik blokerer enheden.

 • Workspace ONE UEM giver dig mulighed for at blokere e-mails på enheder, der ikke er compliant (såsom enheder med forbudt-listede apps). E-mail bliver aktiveret når enhederne bliver compliante igen. Du kan se listen over ikke-compliante enheder på E-mail dashboard markeret med mærket 'MDM Compliance'.

 • IP-adresse – IP-adresse på enheden.
  Bemærk: For Workspace ONE UEM version 2107 og nyere vises enhedsoplysninger såsom operativsystem, model, platform, telefonnummer, IMEI osv. ikke på siden Listevisning.
 • Postkasseidentitet – Placeringen af brugerens postkasse i Active Directory.

Filtre

Gør enhedssøgning nemmere ved at anvende Filter på listevisningssiden.

Indstillinger Beskrivelse
Sidst set Alle, mindre end 24 timer, 12 timer, 6 timer, 2 timer.
Styret Alle, Ikke-styret, Styret.
Tilladt Alle, Tilladte, Blokeret.
Tilsidesæt politik Alle, forbudt-listede, tilladt-listede, Standard.
Politik overtrædelse Kompromitteret, enhed er inaktiv, ikke data beskyttet/tilmeldt/MDM compliant, ikke godkendt EAS enhedstype/e-mail konto/e-mail klient/model/OS.
MEM Konfiguration Filtrer enheder baseret på konfigurerede MEM udrulninger.
EAS enhedstype Filtrering baseret på enhedstype.
E-mailadresse Filtrering baseret på e-mail adresse.
Sidste Gateway-server Filtrering baseret på den tilgængelige Secure Email Gateway server.

E-mail handlinger

Tilsidesæt, Handlinger og Administration rullemenuerne giver et sted, hvor flere handlinger kan udføres på enheden på samme tid.

Vigtigt: Disse handlinger kan ikke fortrydes.
Tilsidesæt

Vælg afkrydsningsfeltet på en enhed der skal udføres handlinger på. Tilladt- eller forbudt-list en enhed uanset compliance-politik, og gendan politikken efter behov.

 • Tillad-liste – Giver en enhed tilladelse til at modtage e-mail.
 • Forbudt-liste – Blokerer en enhed fra at modtage e-mail.
 • Standard – Tillader eller blokerer en enhed baseret på, om enheden er compliant eller ikke-compliant.
Handlinger
 • Synkroniser postkasse – Anmoder Exchange-server om en opdateret liste over enheder, der har forsøgt at synkronisere e-mail (Direct PowerShell Model). Hvis du ikke vælger denne indstilling, ændres listen over ikke-administrerede enheder ikke, medmindre en af de ikke-administrerede enheder tilmeldes Workspace ONE UEM, eller hvis du manuelt sætter en enhed på tilladt- eller forbudt-listen, så en kommando til ændring af tilstand udstedes.

  Workspace ONE UEM gør det muligt at udføre E-mailsynkronisering i Selvbetjeningsportalen (SSP), så slutbrugere kan synkronisere deres enheder med e-mailserveren og køre definerede compliance-politikker for alle deres enheder. Denne proces er typisk hurtigere end at udføre bulk synk på alle de enheder.

 • Kør compliance – Starter compliance-engine for at køre den valgte MEM konfiguration. Denne kommando fungerer anderledes på Powershell-modellen i forhold til SEG-modellen.
  • Hvis SEG er konfigureret, så vil denne kommando opdaterer SEG med seneste compliance-politikker.
  • Hvis PowerShell-modellen er konfigureret, vil denne kommando manuelt køre et compliance-tjek på alle enheder og blokere eller tillade adgang til e-mail.

  Når Direct PowerShell-modellen er konfigureret, vil Workspace ONE UEM kommunikere direkte med CAS-matrixen ved hjælp af signerede PowerShell-sessioner, der etableres direkte fra konsolserveren eller VMware Enterprise Systems Connector (afhængigt af udrulningsarkitekturen). Ved at bruge signerede fjernstyring sessioner, bliver PowerShell kommandoer brugt til at forbudt-liste og tillad-liste enheds-id'er på en given brugers CAS postkasse i Exchange 2010/2013 baseret på enhedens compliance-status i Workspace ONE UEM.

 • Aktiver testtilstand – Test e-mail politikker, før de anvendes på enheder i SEG-integrerede udrulninger.
Administration

Vælg afkrydsningsfeltet på en enhed der skal udføres handlinger på.

Indstillinger Beskrivelse
Tilmeldings e-mail

Sender en e-mail til brugeren med alle nødvendige oplysninger for tilmelding.

Ved registrering af en ikke-styret enhed, sendes en tilmeldings e-mail der anmoder bruger om at tilmelde enheden (kun PowerShell).

DX tilstand slået til Kører diagnosticering for valgte brugers postkasse hvilket giver dig en historik over enhedsaktivitet. Denne feature er kun tilgængelig for SEG.
DX tilstand slået fra

Slår diagnosticering fra for den valgte brugerpostkasse.

Opdater krypteringsnøgle Nulstiller krypteringen og derefter gensynkroniseres e-mail for valgte enheder.
Fjernstyret slet

Gendanner enheden til fabriksindstillingerne.

Udfør et Enterprise slet (gendan til fabriksindstillinger) på en tabt eller stjålen enhed der indeholder følsomme oplysninger (kun PowerShell).

Slet ikke-styrede enheder Sletter valgte ikke-styret enhedspost fra dashboardet.
Overførsel af enheder Overfør enheder på tværs af organisationsgrupper og MEM udrulninger.
Synk valgte postkasse Synkroniserer valgte enheds mailboks Kun en enhedspostkasse kan synkroniseres af gangen.
Bemærk: Denne post kan dukke op igen efter næste synk.

Tjekker for ikke-styrede enheder

Sørg for at alle dine enheder er under styring og overvågning, naviger til listevisningssiden. På siden Vis liste skal du filtrere ikke-styrede enheder og derefter sende en tilmeldings-e-mail fra administrationsrullemenuen.