Listevisning over compliance-politikker i Workspace ONE UEM lader dig se alle aktive og inaktive compliance-politikker og deres konfigurationer.

Enheder placeres i compliance-statussen Afventer i forbindelse med en første tilmelding. Oprettelse, lagring og tildeling af en politik til en tilmeldt enhed indstiller enhedens compliance-status til enten Compliant eller Ikke-compliant.

Ændringer i smart-gruppe-tildelinger sætter også enhedens compliance-politik til Afventer, men kun når enheden er ny i smart-gruppen. Enheder der allerede er tildelt smart-gruppen vil ikke se ændringer i deres compliance status da smart-gruppen blot udvider (eller begrænser) dets tildeling.

På samme måde flyttes den til Afsendelse-status, når en bruger tjekker en delt enhed ind eller ud. Herefter genevaluerer UEM compliance baseret på det planlagte tidsinterval eller i realtid, når enheden rapporterer opdaterede stikprøver.

Se listevisningen for compliance-politikken ved at navigere til Enheder > Compliance-politikker > Listevisning.

compliance-politik listevisning, compliance-politikker listevisning, compliance-status, handlingsmenu, ikke-compliant

Indstilling Beskrivelse
Status Filtrer listen mellem statusserne Alle, Aktiv og Inaktiv.
Handlingsmenu Dette skærmbillede er handlingsmenuens gruppe af knapper: Rediger, Vis enheder, Slet og mere. Vis og rediger individuelle politikker, se enheder, som politikken er blevet tildelt, og slet politikker, du ikke længere har brug for.
Compliant / Ikke-compliant / Afventer / Tildelt Tallene i denne kolonne indeholder hypertekstlinks, der, når de vælges, viser siden Vis enheder for den specifikke status på den valgte compliance-politik.

Statussen Tildelt er summen af enheder af typen Compliant, Ikke-compliant og Afventer.

Du kan få flere oplysninger på siden Vis enheder (compliance).
Eksport-knap Du kan downloade rapporter i Excel-standardformatet (XLSX) eller et format med kommaseparerede værdier (CSV) i listevisningen for Compliancepolitikker.

Siden Vis enheder
Siden Vis enheder anvendes til at vise compliance-oplysninger for hver enhed, der er tildelt den valgte politik. Denne side vises, når du vælger et hyperlinktal i kolonnen for listevisning af compliance-politik med navnet Compliant / Ikke-compliant / Afventer / Tildelt.

Overordnet emne: Compliance-politikker

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon