Du kan se, hvor mange Freestyle Workflows i Workspace ONE UEM der inkluderer en profil eller profilressource, ved at vælge profilen fra listevisningen og vælge linket Vis workflow. Ændringer til enhedsprofiler og profilressourcer afspejles i det workflow, der anvender den.

Bemærk:

Workspace ONE UEM giver vores SaaS-kunder Freestyle Orchestrator Workflows. Få flere oplysninger i Hvad er Freestyle Orchestrator.

Notifikation for Profiler

Gå til Ressourcer > Profiler og grundlinjer > Profiler. Når du vælger en enhedsprofil, der anvendes i et Freestyle Workflow, får du vist følgende notifikation.

Når du vælger Vis workflow-linket, vises der en skærm med Workflow for profilen med alle de Freestyle Workflows, der har den valgte profil, inklusiv workflowbeskrivelsen, tildelte grupper og den dato, hvor workflowet blev oprettet.

Behandler

Profiler, der er en del af en smart-gruppe-tildeling, kan også anvendes i et Freestyle Workflow. For alle enheder, der er fælles for både smart-gruppen og workflowtildelingen, har workflowet førsteprioritet.

Undtagelsen til, at workflowet har førsteprioritet, er, når Tildelingstypen er sat til ”Auto”, hvor den direkte tildeling er prioriteret. Gå til Ressourcer > Profiler og grundlinjer > Profiler > Tilføj > Tilføj profil, og efter valg af platform kan Tildelingstypen findes på skærmen Generel nyttelast.

Foretag ændringer i profiler

Hvis du foretager ændringer i en profil, der anvendes i et workflow, videreføres disse ændringer automatisk til workflowet.

Du kan ikke slette en profil, der bruges i et workflow. Du skal først fjerne profilen fra workflowet, hvilket du kan gøre ved at redigere workflowet. Få flere oplysninger i Freestyle Orchestrator Guide.

Profilressourcer

Ligesom ændringer af enhedsprofiler påvirker workflows, hvis du foretager ændringer i en Windows-profilressource, der anvendes i et workflow, så skal ændringerne overføres til workflowet på samme måde.

Du kan identificere navnet på det workflow, der inkluderer profilressourcen, i fanen TildelingRediger ressource-skærmen.

For flere oplysninger om profilressourcer, se Profilressourcer.

Overordnet emne: Enhedsprofiler

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon