Organisationsgruppen (OG), der bliver en brugers tilmeldings-OG, spiller en særlig rolle i styringen af enheder og dens brugere i Workspace ONE UEM. Der er et valghierarki, der bestemmer, hvilken OG der bliver brugerens tilmeldings-OG.

Den organisationsgruppe, der fungerer som en brugers tilmeldings-OG er valgt efter følgende prioritet.

1. OG FOR DEN BRUGERGRUPPE, SOM BRUGEREN TILHØRER

 • Konfigurer denne indstilling ved at gå til Gruppe og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og Brugere > Generelt > Tilmelding og under fanen Gruppering vælge Vælg automatisk baseret på brugergruppe som Gruppe-id - tildelingstilstand. Få flere oplysninger i Konfigurer tilmeldingsindstillinger på fanen Gruppering.

Hvis ovenstående valg ikke foretages, eller hvis brugeren ikke er en del af en brugergruppe, så bliver tilmeldings-OG den...

2. OG ANGIVET UNDER TILMELDING

 • Konfigurer denne indstilling ved at gå til Gruppe og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og Brugere > Generelt > Tilmelding og under fanen Gruppering vælge Standard som Gruppe-id - tildelingstilstand.

  • Du skal derefter angive navnet på det gruppe-id, som brugeren skal indtaste på tilmeldingstidspunktet. Dette kommunikeres typisk til brugere med en e-mail, der inkluderer tilmeldings-URL-adressen.

  • Du kan hente gruppe-id'et for den OG, du er i lige nu, ved at holde markøren over OG-vælgeren og gennemgå den deraf følgende pop op-menu.

 • Alternativt kan du lade brugeren vælge fra en liste over gruppe-id'er. Aktivér denne indstilling ved at gå til Gruppe og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og Brugere > Generelt > Tilmelding og under fanen Gruppering vælge Anmod bruger om at vælge gruppe-id som Gruppe-id - tildelingstilstand.

  • På tilmeldingstidspunktet vises brugeren en liste over underordnede OG'er (der tilhører den overordnede OG, du er i), hvorfra de vælger deres gruppe-id (Tilmeldings-OG). Denne indstilling kræver ikke, at du udfører tilknytning af gruppetildelinger, og brugere har friheden til at vælge en underordnet OG fra listen.

Hvis gruppe-id ikke bliver videregivet til brugeren før tilmeldingen, og brugeren ikke er del af en brugergruppe, så bliver Tilmeldings-OG den...

3. OG I HENHOLD TIL AUTO-DISCOVERY GRUPPE-ID'ET

 • Konfigurer denne indstilling ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og Brugere > Generelt > Tilmelding og under fanen Godkendelse tilføje et e-maildomæne, der svarer til brugerens arbejds-e-mailadresse. Få flere oplysninger om fanen Godkendelse i Konfigurer tilmeldingsindstillinger.
  • På tilmeldingstidspunktet anmodes brugeren om at indtaste sin arbejds-e-mailadresse. Brugerens enhed tilmeldes automatisk i den relevante OG baseret på domænet for den indtastede e-mailadresse.

Hvis ingen af ovenstående er konfigureret, bliver Tilmeldings-OG den...

4. OG VÆLGES, NÅR BRUGEREN TILFØJES

 • Konfigurer denne indstilling, når du tilføjer brugere i Workspace ONE UEM-konsollen ved at gå til Konti > Brugere > Listevisning og vælge Tilføj efterfulgt af Tilføj bruger. I Tilføj/rediger bruger-skærmen, der vises, skal du rulle ned og åbne sektionen Tilmelding. Udfyld punktet Tilmeldingsorganisationsgruppe.
 • Hvis du alternativt vælger ingen OG i sektionen TilmeldingTilføj/rediger bruger-skærmen, bliver brugerens tilmeldings-OG'en den, du befinder dig i på tidspunktet, hvor du tilføjer brugeren.

Overordnet emne: Enhedstilmelding

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon